Církev

Poslání Římskokatolické církve

20.04.2013 16:30
Posláním Římskokatolické církve je uchování a vykládání zjevené pravdy Boží, hlásání evangelia, výkon posvěcujících služeb a tvorba společenství věřících na základech života ve víře, naději a lásce, zejména prostřednictvím zbožnosti, apoštolátu a hmotné a duchovní dobročinnosti. (foto: Papež...

Církevní majetek

20.04.2013 16:20
Majetek církve byl vytvářen v průběhu staletí. Ve středověku tvořil přibližně 30% území českých zemí. Během husitských válek byla část majetku poničena a pozemky připadly šlechtě, přičemž církvi už navráceny nebyly. V rámci jozefínských reforem byla zrušena přibližně třetina klášterů....

Římskokatolická církev a její postavení v České republice

03.03.2013 10:25
Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Římskokatolické církvi v České republice přihlásilo 1 083 899 občanů, tedy 10,26 % z celkového počtu obyvatel. Tento dobrovolný údaj o své náboženské víře se přitom rozhodlo uvést 55,3 % obyvatel. Podle propočtů...