Církevní restituce a majetkové narovnání

Co jsou církevní restituce

20.04.2013 16:30
Termín „církevní restituce“, tak jak je v poslední době používán, je z pohledu zákona o majetkovém narovnání poněkud zavádějící. Označuje totiž pouze jednu část tohoto zákonem daného narovnání vztahů, a sice navrácení budov a půdy, které byly před r. 1989 v majetku...

Co je majetkové narovnání

20.04.2013 16:30
Majetkové narovnání je úplné vypořádání mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé, k němuž se stát zavázal zákonem. Přestože se touto otázkou zabývala již vláda Miloše Zemana a později druhá vláda Mirka Topolánka, řešení přijatelné pro obě strany se...