Služba veřejnosti

Římskokatolická církev slouží lidem bez rozdílu vyznání. Nejvíce viditelnou aktivitou jsou služby duchovní, jako je konání bohoslužeb, příprava na svátosti (vč. manželství či křtu) či možnost duchovních rozhovorů. Neopomenutelné je však například i školství, volnočasové aktivity pro děti a mládež, charita, zdravotnictví či péče o seniory.

Realizací majetkového vyrovnání bude možné nejen udržet, ale dále zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb, ze kterých těží společnost jako celek, nejen věřící. První příklady již naleznete v sekci Aktuality.

 

Činnosti Římskokatolické církve: