Římskokatolická církev a její postavení v České republice

03.03.2013 10:25

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Římskokatolické církvi v České republice přihlásilo 1 083 899 občanů, tedy 10,26 % z celkového počtu obyvatel. Tento dobrovolný údaj o své náboženské víře se přitom rozhodlo uvést 55,3 % obyvatel.

Podle propočtů Římskokatolické církve navštěvuje její nedělní bohoslužby zhruba 420 000 lidí. Největší počet lidí navštěvuje bohoslužby na střední a jižní Moravě, nejméně v západních a severních Čechách.

(foto: Setkání mladých věřících na Velehradě, Jakub Kulaviak)

 

Římskokatolická církev v ČR se skládá ze dvou církevních provincií: z české a moravské. Provincie se pak dělí na tzv. diecéze. V české církevní provincii jsou to pražská arcidiecéze, diecéze: českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Moravská církevní provincie sestává z olomoucké arcidiecéze a brněnské nebo ostravsko-opavské diecéze. Sídelní i všichni ostatní biskupové jsou sdruženi v České biskupské konferenci. V republice rovněž působí mnoho řeholních řádů a kongregací.