Církevní majetek

20.04.2013 16:20

Majetek církve byl vytvářen v průběhu staletí. Ve středověku tvořil přibližně 30% území českých zemí. Během husitských válek byla část majetku poničena a pozemky připadly šlechtě, přičemž církvi už navráceny nebyly.

V rámci jozefínských reforem byla zrušena přibližně třetina klášterů. Jejich majetek byl převeden do tzv. náboženských fondů. Jejich výnosy měly sloužit potřebám církve, především zřizování nových farností.

(foto: prostory Stojanova gymnázia na Velehradě, Jakub Kulaviak)

 

V období první republiky proběhla 1. pozemková reforma. Jejím cílem bylo zejména rozdělení velkých soukromých pozemků a jejich redistribuce drobným zemědělcům. Vlastníkům byly ponechávány statky s méně než 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha celkové výměry. Majetek státu reformě nepodléhal. Z podrobení církevních nemovitostí této reformě tedy vyplývá, že byly považovány za majetek církve. 1. pozemkové reformě celkem podléhalo 232 000 ha církevních pozemků.

V roce 1947 byla schválena revize 1. pozemkové reformy. Této revizi podléhaly statky s výměrou větší než 50 ha. Zbývající půda byla rozdělena drobným rolníkům, vlastníkům bylo ponecháno právě oněch 50 ha.

Hned po únoru 1948 však proběhla nová pozemková reforma, v jejímž rámci byl vlastníkům statků ponechán pouze 1 ha půdy.

Zákon o revizi 1. i o 2. pozemkové reformě počítaly s vyplácením finančních náhrad za vyvlastněné pozemky, církve je však nikdy nedostaly. Místo toho byl přijat zákon 218/1949 Sb. o hospodářeském zabezpečení církví a náboženských společností státem.

Po roce 1989 se začala řešit možná podoba církevních restitucí, jediným hmatatelným krokem však bylo přijetí tzv. výčtového zákona (více v sekci Majetkové narovnání). Ke konečné podobě majetkového narovnání stát po dohodě s církvemi a náboženskými společnostmi dospěl až v roce 2012.

Rozsah církevního majetku, jenž je ve vlastnictví státu a je možné ho vrátit v rámci procesu majetkového narovnání, byl určen na 261 000 ha. Lesů bylo 181 326 ha, zemědělské půdy 72 202 ha, vodních ploch 3611 ha, zastavěných ploch 600 ha a ostatních ploch 3894 ha. Majetek, který již církve vlastní, není započítán.