Poslání Římskokatolické církve

20.04.2013 16:30

Posláním Římskokatolické církve je uchování a vykládání zjevené pravdy Boží, hlásání evangelia, výkon posvěcujících služeb a tvorba společenství věřících na základech života ve víře, naději a lásce, zejména prostřednictvím zbožnosti, apoštolátu a hmotné a duchovní dobročinnosti.

(foto: Papež František během návštěvy českých a moravských biskupů Ad limina, Roman Albrecht)

 

Církev římskokatolická v souladu se svými ústředními hodnotami usiluje o pomoc potřebným. Provozuje vlastní zdravotnická zařízení, poskytuje sociální služby a poradenství.

Samostatnou kapitolou v rámci aktivit Církve římskokatolické je vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, které coby služba budoucím generacím obohacuje nejen církev, ale společnost jako celek. Církev proto provozuje mateřské i základní školy, nejrůznější druhy středních škol i školy vysoké.