Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou

28.01.2015 17:15

Školáci prvního stupně katolické Základní školy Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou se v letošním školním roce učí v nové budově. Biskupství litoměřické ji včetně přilehlého pozemku zakoupilo v roce 2014 z finanční náhrady za majetek, který nemůže nebo z různých důvodů nebude vrácen podle zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Náklady na pořízení budovy a její opravu činily více než pět milionů korun. Žáci se tak mohou učit v lépe vyhovujících prostorách, navíc je pro ně budova nacházející se v centru města dostupnější.

Zřizovatelem Základní školy Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou je Biskupství litoměřické. Škola nabízí kvalitní moderní výuku a výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty. Otevřena je pro všechny žáky. Většina současných žáků je z nevěřících rodin, které si přejí pro své děti nejenom kvalitní vzdělávání, ale také přátelské prostředí a výchovu v duchu zásad etického chování, případně základní náboženskou nauku pro získání širšího rozhledu a růst osobnosti dle vlastního zvážení. Škola věnuje velkou pozornost výuce cizích jazyků a zároveň v souladu s požadavky dnešní doby přichází s nabídkou většího počtu vyučovacích hodin pro přírodovědné předměty, maximální pozornost věnuje výuce matematiky a informatiky. Žáci mohou navštěvovat školní družinu, školní klub a vybírat z široké nabídky zájmových kroužků.

Základní škola Antonína Bratršovského sídlí ve dvou budovách – v Opletalově ulici 1266/4 (I. stupeň) a v Saskově ulici 34/2080 (II. stupeň).

 

Historie školy:

  • Škola byla založena při jablonecké farnosti v roce 1992. Zakladateli školy byli pedagog a dlouholetý děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou pater Antonín Bratršovský (+ 16. 5. 2006) a učitelka Mgr. Jana Kocourková, její první a dlouholetá ředitelka. Velkou roli při zakládání školy sehrála také podpora přátel školy z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku v čele s kanovníkem Theo Scherrerem, kteří poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici. Se zřízením školy pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec.

  • V roce 2003 přijala škola jméno majora Rudolfa Háska na památku významného předválečného občana Jablonce nad Nisou, ruského legionáře české národnosti, exportéra, účastníka protinacistického i protikomunistického odboje a exilového organizátora.

  • Od 1. září 2013 nese škola čestný název jednoho ze zakladatelů, pedagoga a dlouholetého děkana jablonecké farnosti patera Antonína Bratršovského.

  • Od 1. září 2014 získala škola novou budovu v centru města (Opletalova 1266/4) pro vzdělávání žáků 1. stupně.

 

Bližší informace naleznete na https://www.zsab.cz/.

(Zdroj: Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického)