Za zapůjčeného Tiziana dorazí do Olomouce El Greco

09.03.2016 11:46

El Grekův obraz Klanění pastýřů bude v červnu součástí oslav desátého výročí otevření Arcidiecézního muzea Olomouc, které je součástí Muzea umění. Dílo světoznámého španělského manýristy do Olomouce zapůjčí věhlasné Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Výměna je dalším dokladem vynikající spolupráce arcibiskupství a Muzea umění Olomouc, které pečuje o církevní sbírky soustředěné v kroměřížském zámku.

Do Metropolitního muzea (The Met) se v polovině února stěhoval z kroměřížského zámku světoznámý obraz Apollón a Marsyas (po 1550) od italského renesančního malíře Tiziana. Jedno z nejcennějších malířských děl na světě je od 2. března vystavené v Met Breuer, nově otevřené budově muzea, kterou navrhl architekt Marcel Breuer, na výstavě věnované posledním a nedokončeným dílům slavných mistrů. Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera je zápůjčka mimořádnou příležitostí pro prezentaci České republiky. „Tizianův obraz je dílo světového významu a zájem o jeho zapůjčení má mnoho galerií. Nelze všem vyhovět, protože časté přemísťování by obrazu uškodilo. Zapůjčení do Metropolitního muzea je ovšem výjimečnou událostí. Je to mimo jiné reprezentace naší vlasti a naší péče o kulturní památky a snad také pozvánka pro americké turisty k návštěvě Kroměříže,“ řekl Graubner.

Zápůjčka je podle arcibiskupa o to přínosnější, že se díky ní podařilo Muzeu umění Olomouc s Metropolitním muzeem dohodnout na reciproční spolupráci. „V Olomouci se tak na oplátku objeví klenot z tamních sbírek, a to obraz Klanění pastýřů od španělského manýristického malíře El Greka, který ještě v České republice nebyl vystavený,“ doplnil.

Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605–1610 bude velkou atrakcí červnové oslavy desátého výročí otevření olomouckého Arcidiecézního muzea. „Je to pro nás velká čest a současně potvrzení renomé, protože jsme i jedním z nejvýznamnějších světových muzeí vnímání jako důvěryhodný a významný partner,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

El Grekův obraz ale nebude jedinou novinkou, kterou Arcidiecézní muzeum k jubileu chystá. „Při této příležitosti se dočká komplexní obměny a doplnění celá stálá expozice, která představuje zhruba tři sta uměleckých skvostů ze státních a církevních sbírek. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a jejího obsahu,“ přiblížil plány Soukup. Kvůli náročné reinstalaci se však stálá expozice od 7. března uzavře a slavnostně bude otevřena 2. června. El Grekovo Klanění pastýřů bude její součástí do 4. září.

Tizianův obraz do New Yorku necestoval sám. Doprovázel jej další unikát z kroměřížských arcibiskupských sbírek – dvojportrét anglického krále Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie (1632–1634), jehož autorem je vlámský barokní malíř Anthonis van Dyck. „Obraz nejtalentovanějšího následovníka Pietera Pauwela Rubense je vystavený ve Frick Collection, muzeu, které vzniklo v bývalé rezidenci průmyslníka, finančníka a patrona umění Henryho Claye Fricka. Význam kroměřížského obrazu dokládá skutečnost, že jej pořadatelé použili na pozvánce,“ informoval Soukup. Výstava s názvem Van Dyck: Anatomie portrétování potrvá do 5. června.

Muzeum umění Olomouc je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Spravuje tři pracoviště – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž a Muzeum moderního umění. Pečuje o téměř 200 tisíc sbírkových předmětů starého, moderního a současného umění z vlastních sbírek a ze sbírek olomouckého arcibiskupství.

(Zdroj: Muzeum umění Olomouc; autor: Jiří Gračka)