Úřady vydaly v roce 2013 vydaly 119 pozemků a 5 staveb

08.03.2014 10:13

Dle informací Ministerstva kultury vydaly v roce 2013 státní úřady (povinné osoby) církvím a náboženským společnostem 119 různě velkých pozemků a 5 budov. O údajích za rok od nabytí účinnosti zákona o částečném majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi informovala ČTK.

Nejvíce pozemků vydaly Lesy ČR (LČR), celkem 81; Státní pozemkový úřad (SPÚ) potom navrátil 27 pozemků. Jeden pozemek vydalo Ministerstvo vnitra, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich na církve a náboženské společnosti převedl deset. 5 staveb bylo vráceno z majetku LČR (3), SPÚ (1) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1).

Ke konci února 2014 Ministerstvo kultury ČR evidovalo celkem 5198 výzev k vydání majetku, které se týkají 112.564 pozemků a 1835 staveb. 

Ministerstvo kultury ČR zatím zveřejnilo údaje od 4 povinných osob (státní inistituce, tak jak je definuje zákon 428/2012 Sb.), přičemž celkem jich je bezmála 30. Dle zákona o majetkovém vyrovnání musí povinné osoby Ministerstvu kultury předložit údaje z účetnictví o věcech vydaných, a to vždy do konce února za obd. předchozího roku. Další informace tedy lze očekávat  v nastávající době.