Upřesnění k článku o dosavadním průběhu snah o navrácení pozemků v Hájku

18.02.2016 12:54

Dnešní (čtvrtek 18. února 2016) Právo a server Novinky.cz přinesly článek Oldřicha Dandy s titulkem "Průlom: Mniši vysoudili majetek soukromé firmy". Text pojednávající o dosavadním vývoji sporu o část pozemků souvisejících s františkánským poutním místem v Hájku u Prahy trpí jednou vadou, kterou chceme uvést na pravou míru.

Perex článku je v tomto znění: "Přelomového rozsudku se podařilo docílit františkánským mnichům. Jako první církevní instituce u soudů dosáhli na soukromý majetek, ačkoliv restituční zákon to neumožňuje. Díky pravomocnému rozsudku budou františkáni moci po čtvrtstoletí vstoupit legálně do lesoparku, který obklopuje jejich klášter Hájek blízko obce Červený Újezd na západě Prahy."

Tato vada v úvodu je dvojího druhu:

1) logická: v právním státě nelze soudní cestou "získat" něco, co odporuje zákonům

2) věcná: nelze získat v rámci tzv. restitucí něco, co odporuje záknou 428/2012 Sb.; tedy být v rozporu s legislativou, která tuto oblast upravuje.

Není pravda, že by domáhání se práva ze strany františkánů zákon neumožňoval. Klíčem k pochopení je paragraf 18 "restitučního zákona", který, mj. právě kvůli takovýmto případům jako je Hájek, umožňuje církevním subjektům požádat o soudní přezkum nabytí vlastnictví třetí osobou, a to u majetku blokovaného v 90. letech pro účely probíhajícího částečného majetkového vyrovnání. Takto se řeší případy důvodných podezření na neoprávněnou změnu vlastnictví historického církevního majektu.

Více o tom zejm. zde: https://tisk.cirkev.cz/z-domova/penezi-a-majetkem-viru-a-pravdu-nahrazovat-nechceme/. V sekci "Mýty a fakta..." webu www.cirkev.cz se o problematice nezákonných pevodů blokovaného majetku dočtete více.

Celý článek Práva/Novinek si lze přečíst zde: https://www.novinky.cz/domaci/395154-prulom-mnisi-vysoudili-majetek-soukrome-firmy.html.


Autor: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK