Ukončení činnosti círk. části expert. komise: rekapitulace

28.03.2014 11:47

V souvislosti s děním po ukončení činnosti církevní části expertní komise dne 25. 3. 2014 si dovolujeme připomenout, že na našem webu naleznete a můžete studovat materiály vzešlé z činnosti expertní komise církví, náboženských společností, ČSSD a ANO.

Jsou zde jasně formulována východiska vedoucí k návrhu církevní strany přenést jednání o kooperativním modelu spolupráce na vyšší úroveň. Námitky k zákonu (v materiálu ČSSD a ANO) církevní strana vyvrátila (viz třetí materiál na uvedeném odkazu), a chce tedy již jednání o budoucnosti. Tou je kooperativní model spolupráce církví a náboženských společností se státem, odpověď na otázku, jakou roli mají náb. společnosti a církve mít v životě naší společnosti. Jednání o tomto modelu fungování, má dle zveřejněného prohlášení církví a nábož. společností, již probíhat s reprezentanty moci výkonné.

Na níže uvedených odkazech naleznete i rekapitulaci vyjednání a vývoje majetkového vyrovnání v poslední době; nechybí ani souhrn článků věnovaný práci komise na našem webu www.cirkev.cz:

 

https://tisk.cirkev.cz/z-domova/materialy-expertni-komise/

 

https://tisk.cirkev.cz/z-domova/cirkve-a-nab-spolecnosti-nyni-chceme-jednat-o-uloze-cirkvi/

 

O průběhu separátního jednání ekonomických expertů z řad členů komise a následné shodě na tom, že výše náhrady nebyla nadhodnocena, se dočtete zde:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cirkve-chteji-od-cssd-a-ano-vedet-proc-snizit-restituce-o-13-mld/1058978 .

 

Dalším diskutovaným tématem je i vázanost využití financí z náhrad. Proč je situace složitější? Opět odpovídá generální sekretář ČBK Tomáš Holub:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/214411058040225/ (od 8.00).