Šedé sestry díky restitucím pomáhají nemocným Alzheimerovou chorobou

21.04.2017 18:23

V Pyšelích na Benešovsku dnes bylo požehnáno a slavnostně uvedeno do provozu nové zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. V objektu, který byl roku 2014 v polorozbořeném stavu navrácen Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka a vlastním nákladem řádu rekonstruován, jej bude provozovat společnost Alzheimer Home z.ú.

Nezisková organizace, která se již o nemocné s Alzheimerovou chorobou stará v Praze, nyní takto rozšiřuje své působení a nabízí pomoc 35 lidem s touto vážnou diagnózou. "Projektem v Pyšelích se naplno zabýváme od minulého roku. Kongregace Šedých sester nám po společné komunikaci nabídla k pronájmu objekt v jejich vlastnictví, který se nachází v zámeckém areálu v Pyšelích,” uvedl k navázané spolupráci předseda správní rady ústavu Alzheimer Home Boris Šťastný.

Investice do rekonstrukce ve výši 25 milionů Kč byla mj. financována z tzv. restituční náhrady náležející řádu. Samotná stavba byla zahájena v říjnu 2015 a zakončena v listopadu 2016, následně probíhalo vybavování objektu. Rekonstruovaná budova je bývalý „špejchar“ – sýpka a je součástí tohoto areálu.

Po navrácení objektu jsme jednaly o jeho dalším využití. Budova je památkově chráněna a byla ve velmi zdevastovaném stavu. Dřevěné stropy byly místy shnilé, do střechy zatékalo, trámy krovu byly také částečně uhnilé, byla narušena statika domu,“ přibližuje neradostnou výchozí situaci po převzetí zdevastovaného objektu sestra Klára Šídlová, generální představená kongregace.

Při dnešním slavnostním otevření požehnal dům Mons. Josef Žák, spirituál arcibiskupského kněžského semináře v Praze.

Jsme rády, že přestože se sem jako sestry fyzicky nevracíme, jsme s tímto místem znovu propojeny. Dům bude sloužit potřebným v duchu charizmatu kongregace, jímž je péče o nemocné. Alzheimerova demence je nemocí této doby, a proto jsme rády, že takto můžeme i na výzvu naší doby odpovídat. V neposlední řadě je pro nás symbolické, že, aniž jsme to plánovaly, domov vznikl v loňském Roce milosrdenství,“ popisuje sestra Klára.

Krátce z historie

  • objekt zámku byl roku 1934 zakoupen Kongregací Šedých sester III. řádu sv. Františka
  • v září 1950 byl dům zabrán státem a sestry byly vystěhovány do Fulneku pod dohledem „zmocněnkyně Náboženského fondu“
  • zámek následně sloužil jako školicí centrum Státní banky československé a od r. 1953 jako domov důchodců, provozovaný Magistrátem hl.m. Prahy
  • v 90. letech byl zámek i přilehlý areál převeden na třetí osobu - Magistrát hl.m. Prahy, kromě budovy bývalého špejcharu, která zůstala ve vlastnictví státu
  • Kongregace požádala v září r. 2013 o navrácení této budovy, což bylo uskutečněno v únoru 2014

Více informací na www.alzheimerhome.cz/alzheimer-home-pysely a www.sedesestry.cz.

(Zdroj: tisková zpráva řádu)