Pražská záchranka byde nově vyjíždět i z nemocnice sester boromejek

23.11.2016 16:29


Sanitky pražské záchranky budou vyjíždět i z Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Tato novinka byla prezentována při pondělním  slavnostním otevření a požehnání nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále ZZSHMP).

Jsme rádi, že se projekt podařil a že právě v naší nemocnici vzniklo první takové výjezdové místo pražské záchranné služby“, řekl ředitel nemocnice Jiří Veselka a doplnil: „máme dlouholetou tradici a dobré jméno v poskytování akutní zdravotní péče v oborech interní a chirurgické povahy, zázemí diagnostického komplementu i výborné ARO, a proto vítáme  výjezdové stanoviště ZZSHMP jako logickou součást areálu naší nemocnice“.

Slova ředitele nemocnice doplnila S. M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která je zřizovatelem nemocnice. Připomněla osobnost sv. Karla Boromejského, který se v polovině 16. století coby milánský arcibiskup postavil do čela boje proti morové epidemii, jež ve městě vypukla. Stavěl špitály, zaváděl přísná hygienická opatření, staral se o duchovní službu umírajícím a opatřoval pro obyvatele Milána oděvy a potraviny.  „Vidíme spojení mezi ním těmi, kteří v naší moderní době stejně jako on bojují za záchranu lidských životů. Záchranáři, zdravotníci. Přejeme jim všechno dobré a pamatujeme na ně ve svých modlitbách,“ říká generální představená Kongregace.

Výjezdová základna ZZSHMP dostala zázemí, které poskytuje dostatek prostoru pro důstojné zázemí záchranářů. Veškeré stavební rekonstrukce hradila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

 

Ředitel ZZSHMP Petr Kolouch vysvětlil: „ ZZSHMP jedná o podobném projektu také s několika dalšími nemocnicemi v Praze. Naším cílem je co nejvíce zkrátit dobu mezi oznámením události a dojezdem záchranářů na místo v rámci jednotlivých pražských obvodů.  Velmi oceňuji fakt, že jednání mezi NMSKB a ZZSHMP, která proběhla v létě letošního roku, byla konstruktivní a ze strany nemocnice natolik vstřícná, že se podařilo vybudovat tuto funkční a plně vybavenou výjezdní základnu ve velmi krátké době“. 

 

Nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze je jednou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Kongregací Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, která ji založila v roce 1842. V roce 1948 byla nemocnice zestátněna a Kongregace ji získala zpět až 1. října 1993. NMSKB je výjimečná svou historickou vazbou na Kongregaci Milosrdných sester, která určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné. V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasy či politické příslušnosti. Vynikající pověsti mezi odborníky i pacienty se těší především zdejší pracoviště gastroenterologie a rehabilitace, kromě toho má nemocnice internu a chirurgii včetně obou druhů JIP a ARO.

V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení paliativní medicíny s péčí o terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami.

 

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc.

Celkové příjmy nemocnice ve výši cca 270 milionů Kč jsou tvořeny více než z 90% příjmy ze zdravotního pojištění, o dalších cca 10% se dělí příjmy z vedlejších činností, grantů a dotací, příspěvků od dárců, apod. Kongregace přispívá každoročně na velké opravy budov a investice částkou ve výši cca 5 milionů Kč.

(zdroj: tisková zpráva)