Pomalu se blíží mezní termín pro podávání výzev k vydání majetků církví

30.12.2013 19:06

Církve a náboženské společnosti mohou dle zákona 428/2012 Sb. ještě do 2. ledna 2014 podávat výzvy k vydání movitostí i nemovitostí, které v současné době připadají povinným osobám z řad státem zřizovaných instizucí.

Dle ČTK tak jsou v těchto dnech doručovány poslední žádosti. Za období mezi 19. a 23. prosincem 2013 úřady zaregistrovaly dalších  27 výzev týkajících se 753 pozemků a šesti staveb. Celkově jde o více než 3300 výzev k vydání různě velkých nemovitostí (71282 pozemků a 891 staveb) a movitostí.

V řádu prvních lednových týdnů potom budou úřady znát souhrnné informace o podaných výzvách od jednotlivých oprávněných osob z řad církví a náboženských společností.

Státní pozemkový úřad, jedna z povinných osob s největším počtem obdržených výzev, do 23. prosince 2013 uzavřel s církvemi 43 dohod o vydání celkem 237 pozemků a čtyř staveb o celkové výměře 200,37 hektaru. Schváleno bylo ke stejnému datu 11 dohod, na jejichž základě by církve měly dostat 22 pozemků a dvě budovy, celkem 6,5 hektaru nemovitostí. Národní galerie potom řeší uzavření několika dohod, které se týkají známých uměleckých děl: augustiniánských obrazů P. P. Rubense, tzv. Vyšebrodského oltáře a Puchnerovy archy.

Součástí majetkového vyrovnání je i vyplácení finanční náhrady za nevydatelný majetek (ten, který není ve vlastnictví státu). První přibližně dvoumiliardovou splátku církve dostaly v uplynulých dnech.