Otázka vlastnictví některých rybníků Rybářství Třeboň se zdá být odpovězena

06.06.2017 13:36

V červnu roku 2016 jsme se věnovali otázce soudního přezkumu vlastnictví některých rybníků v majetku Rybářství Třeboň, které mohly být při privatizaci podniku převedeny z majetku státu v rozporu z tzv. blokačním paragrafem (opatření proti převodu hist. církevního majetku před majetkovým vyrovnáním).

Rok se s rokem sešel, a krajský soud v Českých Budějovicích nyní rozhodl, že šest rybníků (zlomek majetku Rybářství), které byly předmětem soudního jednání, mají být navráceny státu, aby o ně bylo možno požádat v rámci tzv. církevních restitucí. Tyto vodní plochy tedy byly rozhodnutím soudu v 90. letech zprivatizovány v rozporu s blokací pro majetek, který před zabavením komunistickým režimem patřil církvím.

Rozsudek je pravomocný, je možné se ještě event. dovolat k Nejvyššímu soudu.

Více k tomu naleznete na webu Hospodářských novin.

Tématu jsme se více věnovali zde.