Oltáře z Duban a socha Panny Marie vráceny církvi

22.09.2015 17:35

Biskupství litoměřické a Národní galerie v Praze podepsaly dohodu o vydání předmětů, pocházejících z Diecézního muzea v Litoměřicích. Návštěvníci Anežského kláštera, kde naleznete expozici starého umění ze sbírek Národní galerie, je ale budou moci vidět i nadále; zároveň totiž byla podepsána smlouva o zápůjčce.

Na konci srpna 2015 uzavřelo Biskupství litoměřické a Národní galerie v Praze v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dohodu o vydání, která se týká movitých předmětů, pocházejících původně z kostela sv. Petra a Pavla v Dubanech nedaleko Libochovic.

Jde o dva cenné gotické křídlové oltáře z druhé poloviny 15. století (1460 a 1470) a sochu Panny Marie v naději z konce 14. nebo z počátku 15. století, která byla později vložena do střední části jednoho z oltářů (1470).

Všechny tři předměty byly již v 80. letech 19. století převezeny do Diecézního muzea v Litoměřicích, umístěného v biskupské rezidenci, kde se staly součástí jeho sbírek. Jsou dokonce zaznamenány jako první tři položky v přírůstkovém seznamu, který vedl tehdejší zakladatel a první konzervátor muzea dr. Vinzenz Luksch.

Ve třicátých letech 20. století byly potom všechny předměty zapůjčeny do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyni dnešní Národní galerie v Praze. V roce 1960 došlo výměrem finančního odboru rady obvodního národního výboru v Praze 1 k jejich převodu do vlastnictví československého státu, konkrétně do správy Zájmového seskupení Národní galerie - Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Více naleznete zde: https://www.dltm.cz/goticke-oltare-z-duban-a-socha-panny-marie-byly-vraceny-cirkvi.

Zdroj: Biskupství litoměřické