O majetkovém vyrovnání a umění v aktuálním Respektu

17.12.2013 17:10

Jan H. Vitvar, publicista specializující se na téma kultury, připravil pro aktuální vydání Respektu (51/52 2013) komentář Poučení z restitučního vývoje. Jiným pohledem nahlíží na věc navracení movitých památek v rámci majetkového vyrovnání.

Autor za pomocí příkladu mediálně hojně prezentovaného vydání děl P. P. Rubense poukazuje na mnohdy poněkud absurdní argumentaci v diskusi o tom, zda-li vydat či nevydat církvi díla prokazatelně pocházející z konkrétních sakrálních prostor. Ovšem nejde zde jen o majetkové vyrovnání či, chcete-li, tzv. církevní restituce, nýbrž hlubší podstatu koncepce státu v oblasti nákupu uměleckých děl do svých galerií.

Text si můžete, mimo tištěného vydání na stranách 18 a 19, přečíst i v elektronické podobě: https://respekt.ihned.cz.

(František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)