Novou MŠ JABULA svěřili přímluvám P. Jana Buly

22.02.2016 16:26

V srdci Vysočiny, Moravských Budějovicích, se již těší na novou školku. Výstavba křesťanské mateřské školy JABULA, jejímž zřizovatelem i investorem je Biskupství brněnské, již totiž běží naplno. V sobotu 21. února 2016 zde generální vikář brněnské diecéze požehnal základní kámen tohoto předškolního zařízení.

"V místní salesiánské farnosti má péče o nejmenší děti víceletou tradici, nabízí rozmanité sportovní, tvořivé, vzdělávací a duchovní aktivity. Díky úzké spolupráci s místní organizací Orla funguje již třetím rokem v prostorách orlovny celodenní hlídání dětí pod názvem Jabula. Tamní nadšenci - rodiče, organizátoři a dobrovolníci - totiž svoje úsilí svěřili do ochrany a přímluvy P. Janu Bulovi, mladému knězi, který v regionu působil, obětavě se věnoval dětem a mládeži a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. A tak i nově budovaná školka ponese jeho jméno. Potěšitelné je, že celé dílo bude mít i další ochránce: novostavba vzniká také díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na jejich pozemku v areálu domova pro seniory - Domu sv. Antonína. Všichni zúčastnění se již těší na vzájemné mezigenerační propojení a spolupráci," říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, která má na starosti oblast církevního školství.

"Nově zřizovaná mateřská škola bude otevřená všem dětem bez rozdílu, víra rodičů není podmínkou přijetí. Její výchovný program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské lásky i vztahu k Bohu. Pedagogové vnímají, že je důležité, aby děti mohly zažívat, že vztah k Bohu může být velkou posilou, obohacením a inspirací pro život. Je samozřejmé, že školka počítá i s úzkou spoluprací s rodinou dítěte, chce nabízet i další aktivity a akce pro rodiny dětí i širokou veřejnost.

Moravskobudějovičtí farníci a rodičovská veřejnost věří, že se novostavbu školky podaří vybudovat včas a od nového školního roku bude zahájeno vzdělávání padesáti dětí z města i okolí," doplňuje Marie Pospíšilová. 

Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - Biskupství brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.

Novostavbu mateřské školy realizuje stavební firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Firma je znalá místa stavby, neboť se podílela i na přístavbě Domova sv. Antonína.

Fotografie ze žehnání základního kamene si můžete prohlédnout na flickeru: https://www.flickr.com/photos/133915457@N06/sets/72157662607895433/.

(Autorka: Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského; fotogalerie ze žehnání MŠ JABULA v kostele sv. Jiljí: Jiří Dočekal)