Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích

02.05.2014 15:58

Milosrdní bratři patří již čtyři století ke společenstvím, které se starají o potřeby lidí. Za pomoci převážně šlechtických rodů u nás vybudovali 7 nemocnic, které pak komunistický režim zabral a bez náhrady zestátnil.

V roce 1993 získali Milosrdní bratři zpět budovu nemocnice ve Vizovicích. Za pomoci bratří ze zahraničí ji celou nově vybavili a znovu se pustili do plnění svého poslání. Přestože se bratři potýkají s těžkostmi, které nejen ve zdravotnictví v dnešní době panují, do budoucna se dívají s optimismem. Dnes provozují 65 lůžek LDN + komplement. ambulancí - internu, RTG a rehabilitaci.

Nemocnice si za 20 let vybudovala své místo v regionu a je podporována obcemi z širokého okolí. Pacienti se zde cítí velmi spokojeni, neboť nemocnice dosahuje velmi pozitivních léčebných výsledků.

Více informací na stránkách www.milosrdni.cz a www.nmbvizovice.cz.