Navracení historického církevního majetku k počátku roku 2016

22.01.2016 16:32

Na začátku roku 2016 se tzv. církevní restituce snad dostávají do své závěrečné fáze. Do cca poloviny tohoto roku by měly být dořešeny zbylé výzvy a vydány zbylé pozemky, které nebudou potřebovat soudní přezkum. Odhaduje se, že v současné době na historické církevní vlastníky přešlo asi 70% v restitucích žádaného majetku; církve a náb. společnosti podaly celkem více než pět a půl tisíce výzev k navrácení majetku, které se týkají více než 150.000 pozemků i bezmála dvou tisícovek staveb.

Praha/Hradec Králové: Dvě státní instituce, které jako tzv. povinné osoby obdržely největší počet výzev k vydání, tento týden informovaly o stavu restitučního procesu na přelomu roku. Pojďme se na situaci podívat podrobněji.

Z posledních dostupných přehledů plyne, že zatím státní instituce vydaly bezmála 62.000 pozemků o rozloze přesahující 135 000 hektarů. Taktéž bylo vydáno 400 staveb.

V rámci procesu vydávání se řeší několik stovek žádostí o soudní přezkoumání rozhodnutí o nevydání majetku (z důvodu rozdílných výkladů) či soudní určení vlastníka historického církevního majetku. Otázkou takovéhoto prověřování jsou i případy, kdy některé státní instituce raději nerozhodují a nechávají to na soudech.

Ministerstvo kultury ČR již deklarovalo, že má dojít k vydání zámku v Kroměříži s přilehlou Podzámeckou zahradou; přesný termín, kdy dojde k tomu, že budova a vnitřní mobiliář bude mít jednoho majitele, zatím není znám. Naopak již je jisté, že nejpozději do poloviny února se v brněnském Diecézním muzeu objeví ikonický artefakt naší gotické malby: navrácená Madona z Veveří.

Více informací na:

https://www.mkcr.cz/majetkove-vyrovnani-s-cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-35.html

https://www.lesycr.cz/o-nas/cirkevni-restituce/Stranky/aktualni-informace.aspx

https://www.spucr.cz/restituce/cirkevni-restituce

Další informace naleznete např. v aktuálním vydání týdeníku Reflex (rozhovor s gen. sekretářem Tomášem Holubem), vysílání ČRo (včerejší rozhovor s týmž v cca 13.10) i dalších médiích.

 (Autor: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK; s využitím ČTK a informací SPÚ/LČR)