Na webu SO ČBK o kooperativním modelu

05.06.2014 00:26

SO ČBK - Pracovní skupina ČBK pro sociální otázky na svém webu nejen informuje o svých aktivitách, členech či své struktuře, ale jsou zde publikovány i různé zajímavé články na aktuální témata. Právě jedním z takových je i text vedoucího tohoto projektu, doc. J. Šrajera. Téma? Tzv. kooperativní model fungování státu a církví; to vše v souvislosti s majetkovým vyrovnáním. Ukázku s textu vám zde nabízíme k přečtení.


Církev a stát – kooperativní model (J. Šrajer)

Není to tak dávno, co ze strany církevních představitelů zazněla výzva adresovaná české vládě k započetí diskuse mezi církvemi a státem o kooperativním modelu vzájemného vztahu. Mimo jiné tím bylo řečeno, nechme již dohadování o podobě restitucí, respektujme předem uzavřené dohody. Pojďme se bavit o možných formách spolupráce v oblastech, kde se církve tradičně angažují, tj. ve školství, v sociální oblasti, ve zdravotnictví, v armádě aj. Odezva ze strany vlády či spíše jejího premiéra je však dosud „zdrženlivá.“ V této souvislosti se lze nad předloženým návrhem alespoň krátce zamyslet a poukázat na některé aspekty, přítomné „v zákoutí.“

Dosavadní „zdrženlivý“ postoj předsedy vlády, resp. jeho politické strany k předloženému návrhu je vcelku logický. Je pro ně těžké přijmout nabízenou výzvu. Jedná se totiž především o levicově orientované strany, které v souvislosti s církevními restitucemi, troufám si tvrdit, nebrojí jen proti restitucím samotným, nýbrž spíše proti tomu, aby církve byly svobodnými institucemi, na politické moci nezávislými a vůči ní vystupujícími jako svébytné subjekty. Jinak řečeno, je pro ně těžké přijmout církve jako rovnocenného partnera dialogu. (...)

Celý článek je k dispozici zde: https://www.socialninauka.cz/aktualne/cirkev-a-stat---kooperativni-model-j-srajer.html.