Muzea v Olomouci a Kroměříži: Oboustranná spokojenost státu a církve

02.05.2014 19:32

Desítky tisíc hodnotných uměleckých děl z oblasti malířství, sochařství, grafiky i architektury a skrze ně ucelený obraz o kulturním vývoji Moravy v uplynulém tisíciletí – taková nabídka čeká na ty, kdo zavítají do Arcidiecézních muzeí v Olomouci a Kroměříži. Jejich existence by přitom nebyla možná bez vstřícnosti a fungující spolupráce státních a církevních organizací.

Olomouc: Obě instituce, které provozuje olomoucké Muzeum umění, totiž intenzivně a dlouhodobě pracují s uměleckými předměty pocházejícími ze sbírek olomouckého arcibiskupství i z jednotlivých farností olomoucké, brněnské a ostravsko-opavské diecéze. V Olomouci tak návštěvníci mohou zhlédnout řadu vzácných exponátů, které jako trvalá expozice s názvem Ke slávě a chvále přibližují vývoj výtvarné kultury na Moravě v téměř tisíciletých dějinách olomoucké diecéze.

(foto: Arcidiecézní muzeum v Olomouci; www.ado.cz)

Kroměřížské zámecké sbírky, které jsou rovněž ve vlastnictví arcibiskupství, pak patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných 105 tisíc položek všech oborů umělecké kultury (obrazy, kresby a grafické listy, knihy, mince a medaile či hudební partitury).

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera funguje tento model k oboustranné spokojenosti. „Arcibiskupství a farnosti daly zdarma k dispozici všechny své sbírky a mnohé umělecké cennosti z kostelů. Muzeum umění pak sbírkové předměty spravuje a umožňuje jejich vystavení, a to na vysoké odborné úrovni. Návštěvníci jsou spokojeni a muzeum získává i mezinárodní ocenění své práce,“ říká arcibiskup.

Jako výhodnou pro obě strany označuje tuto spolupráci také ředitel Muzea umění Michal Soukup. „Smluvně podložená spolupráce funguje na jednoduchém, ale oboustranně výhodném principu. Na jedné straně je církev, která disponuje hodnotnými a v případě kroměřížských sbírek světově proslulými uměleckými skvosty, a na druhé straně je naše instituce, která předměty z církevních sbírek spravuje, vystavuje, ale také chrání,“ vysvětluje Soukup.

Jedinečné sbírky v jedinečných budovách

Návštěvníci se však mohou obdivovat nejen vystaveným exponátům. Nedílnou součástí prohlídky jsou totiž i samotné objekty, v nichž muzea sídlí. Areál tzv. Olomouckého hradu patří k místům, jejichž historie se počítá na tisíce let. Od roku 1034 zde bylo sídlo moravských přemyslovských knížat a o sto let později si tu nechal vystavět románský palác biskup Jindřich Zdík. Ve světské části hradu zase stával dům kapitulního děkana, kde byl roku 1306 zavražděn český král Václav III. Jak Zdíkův palác, tak budova děkanství mohly být po svém navrácení církvi začleněny do vznikajícího Arcidiecézního muzea Olomouc, které bylo jako první muzeum tohoto typu v dějinách naší země otevřeno roku 2006.

Spolupráce státní a církevní instituce se posléze stala odrazovým můstkem pro vznik Arcidiecézního muzea také v Kroměříži. Zájem na jeho vzniku stvrdil na sklonku roku 2006 kromě Muzea umění a Arcibiskupství olomouckého i Národní památkový ústav jako správce zámku a s ním souvisejících zahrad. Tento komplex, sloužící od 13. století jako administrativní a reprezentační sídlo olomouckých biskupů, přitom představuje jednu z předních kulturně-historických památek na Moravě a roku 1998 byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. V letech 1848–1849 se zámek stal dějištěm zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů.

Základem je vzájemná důvěra

Spolupráce všech tří institucí dostává v současné době ještě těsnější podobu, jejímž ztělesněním se má stát projekt Duchovní osa Moravy (D.O.M.). „Jeho cílem je vytvořit komplexní návštěvnický program orientovaný mezi Olomoucí a Kroměříží, jenž poskytne co možná nejuceleněji pojatý vhled do bohatých kulturních a duchovních dějin podstatné části Moravy, která je téměř jedno tisíciletí pod církevní správou olomouckého biskupství,“ vysvětluje iniciátor projektu Ondřej Zatloukal z Muzea umění. Vrcholem projektu má podle něj být vytvoření společné prohlídkové trasy tří objektů – Arcibiskupského paláce v Olomouci, Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a Arcidiecézního muzea Olomouc. (Více informací o projektu D.O.M. je k dispozici na tomto místě.)

(foto: Zámek v Kroměříži)

Dokladem funkčnosti a možné spolupráce mezi státními a církevními institucemi jsou podle ředitele Soukupa především tisíce spokojených návštěvníků. „Ti si z výstav odnesli hlavně jeden základní poznatek, že totiž církev již stovky let pečuje nejen o duchovní rozměr našeho bytí, nýbrž také o kulturní hodnoty, které lze bez nadsázky označit za náš národní poklad,“ říká Soukup a dodává: „Základem našeho vztahu přitom byla vždy důvěra a společná řeč obou stran.“

A tento rozměr oceňuje také Jan Graubner: „Nejvíce si cením právě spolupráce všech zúčastněných, kterým jde o dobro věci. Kéž by měl tento příklad více následovníků,“ přeje si olomoucký arcibiskup, který uvažuje i o dalších možných projektech v budoucnosti. „Jsem připraven spolupracovat podobným způsobem i na nových projektech, které se mohou rozvinout po navrácení dalšího majetku,“ uzavírá arcibiskup Graubner.

Více informací naleznete na stránkách www.ado.cz a www.olmuart.cz.

Jiří Gračka