Ministerstvo kultury k vydanému majetku v r. 2014

10.03.2015 17:29

Ministerstvo kultury dnes na svém webu (https://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/veci-vydane-opravnenym-osobam-v-roce-2014-251415/) zveřejnilo přehled majetku, který byl v rámci částeč. majetkového vyrovnání vydán jednotlivým církevním právnickým osobám v roce 2014.

Zájemci zde jednak najdou souhrnnou tabulku, ale i informace rozčleněné dle jednotlivých povinných osob. Z uvedených údajů plyne, že za loňský rok vydaly státní úřady 23.639 pozemků, církvím se též vrátilo 403 staveb a 4426 movitostí; jedná se o necelou čtvrtinu ze žádaného objemu majetku a navíc v mnohých případech ani nebyly dodrženy zákonem stanovené lhůty pro vydávání.