Ministerstvo eviduje další výzvy církví a náboženských společností

10.12.2013 17:15

Dle informací ministerstva kultury podaly církve a náboženské společnosti v prvním prosincovém týdnu t. r. dalších 66 výzev k vydání majetku, nebo věci. Je v nich žádáno navrácení 936 pozemků o různé výměře a 1 stavby. Tentokráte se o svůj historický majetek hlásí především farnosti z různých částí republiky.

Ke dni 5. 12. 2013 již bylo zažádáno ve 2911 výzvách o 63 644 pozemků různé výměry (v úhrnu bezmála 25 000 ha) a 814 staveb.

Celkem jsou nároky na majetek zatím uplatňovány u 20 povinných osob z řad státních institucí; nejvíce výzev obdržel Státní pozemkový úřad a Lesy ČR, s. p.

Rovněž již bylo zažádáno i o některý související movitý majetek; v několika případech již stát o vydání uměleckých děl rozhodl. Národní galerie v Praze tak vydá gotické desky tvořící Vyšebrodský oltář, čtyři obrazy z Puchnerova oltáře a dva obrazy Petra Pavla Rubense. Díla zůstávají v expozicích NG jako zápůjčka. 

(Zdroj: ČTK)