Majetkové vyrovnání: první čísla z diecézí

12.01.2014 00:21
 

 

Se začátkem roku 2014 skončila možnost jednotlivých církví a náboženských společností požádat o navrácení komunisty ukradeného majetku. Do stanovené lhůty pro podání výzev stihly církve a náboženské společnosti požádat o vydání více než 70 tisíc pozemků a řádově devíti stovek staveb. Přinášíme první předběžné informace o stavu výzev v jednotlivých diecézích. Dění budeme i nadále sledovat, čísla upřesňovat a doplňovat.

Jednotlivé církevní právnické osoby mohly o vydání svého historického majetku na základě zákona 428/2012 žádat po celý rok 2013. Celkem je ve 3319 výzvách žádáno o vydání 71.282 pozemků a 891 staveb. Povinnými osobami s největším počtem výzev k vydání nemovitého majetku jsou Státní pozemkový úřad (37 811 pozemků) a Lesy ČR (34 978 parcel).

Povinnou osobou, tak jak jí rozumí zákon, s největším množství přijatých výzev na vydání movitých věcí je potom Národní galerie (NG). O movitosti se ovšem v rámci Zákona žádalo v daleko menší míře; NG totiž byla požádána o vydání pěti stovek uměleckých děl v rámci 34 výzev oprávněných osob (farností, řádů, biskupství, …).

Zatím bylo vydáno jen zanedbatelné množství žádaného majetku.

Podrobněji z některých diecézí

Ostravsko-opavská

Biskupství ostravsko-opavské připravovalo výzvy k vydání majetku biskupství, ale i  jednotlivým farností na území diecéze. Celkem se jedná o 346 výzev, ve kterých se uplatňuje vydání  zhruba 22 000 hektarů lesů, 3500 hektarů polností a stovky staveb. V naprosté většině se jedná o hájenky, lesovny, stodoly a stavby spojené s lesním hospodářstvím. Výjimkou z tohoto pravidla je lovecký zámeček v obci Bílá v Beskydech, který také patřil do majetku církve. Největší celky navracených lesů by měly být v okolí Ostravice a Bílé.

Z celkového počtu 346 podaných výzev byla pouze ve 35 případech uzavřena zpravidla pouze dílčí dohoda o vydání majetku. Tyto dohody však ještě podléhají schválení ve správním řízení. To bylo zdárně ukončeno jen ve dvou případech. Díky těmto dvěma schváleným dohodám byly zatím biskupství fyzicky vydány polnosti o rozloze 23,75 hektarů.

Olomoucká arcidiecéze

Arcibiskupství olomoucké podalo v rámci procesu majetkového narovnání žádosti o vydání celkem cca 45 tis. ha pozemků a přibližně 200 budov.  „Převážnou část z toho tvoří objekty související s lesním hospodářstvím a zemědělstvím, kromě toho např. zámek v Kroměříži a s ním související objekty,“ říká tiskový mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka, podle něhož arcidiecéze požádala např. i o navrácení zámečku v Hrubčicích, vodní tvrz v Jeseníku či lázeňské vily Vlasta v Teplicích nad Bečvou. „Na správu majetku jsme připraveni. Při Arcibiskupství olomouckém byla založena společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která bude nabytý majetek spravovat. Zemědělskou půdu hodláme dále pronajímat, v lesích bude hospodařit zmíněná společnost a na konkrétní práce pak bude najímat pracovníky a firmy z regionu,“ dodává Gračka.

Brněnská

Naturální restituce v rámci majetkového vyrovnání se diecéze výrazněji nedotknou. Zdejší biskupství podalo 760 výzev; 451 farnostem na jihu Moravy by mohlo být vydáno 3000 ha půdy. Jedná se převážně o pozemky v malých celcích, o ornou půdu a nepatrné množství luk. Na Státní pozemkový úřad přišly žádosti o 2135 parcel na jižní Moravě, od podniku Lesy ČR se církve chtějí získat 2019 pozemků.

Mezi nemovitým majetkem jednoznačně dominuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Žďár nad Sázavou), mezi movitým majetkem potom Madona z Veveří.

Českobudějovická

Českobudějovická diecéze podala celkem 700 výzev, které se týkají nemovitého majetku, a dalších zhruba padesát, které se týkají majetku movitého, převážně uměleckých děl. Podle generálního vikáře Českobudějovické diecéze Adolfa Pintíře nebyla zatím žádná výzva dořešena až do konce a doposud nedošlo k předání majetku ani v jednom případě: „Řada věcí ukazuje, že pozemkové úřady celé to období dlouhých 20 let nevyužily k tomu, aby si majetek řádně identifikovaly. Kdyby průběžně během těch 20 let takzvaně blokované pozemky identifikovaly, tak nám to dneska mohly podávat na zlatém podnosu a říct, že to mají připravené. Šlo to téměř korespondenčně vyřizovat a mohli jsme si domluvit, kdy kterou farnost odadministrujeme.“ Na jihu Čech podávali výzvy od května loňského roku až do 2. ledna.

Litoměřická

Biskupství litoměřické podalo 637 výzev k vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jedná se o nárok na bezmála devět tisíc pozemků a necelou desítku budov.

Plzeňská

 Celkově zde bylo podáno 267 výzev, ve kterých je žádáno více než sedm tisíc hektarů pozemků a 37 budov.

Pražská arcidiecéze

Arcibiskupství pražské usiluje o vydání cca 22 000 hektarů lesů a přibližně 8 000 hektarů zemědělské půdy. V malé míře je žádán i movitý majetek.

Královéhradecká

Zde podali 800 žádostí k vydání, v každé je od jedné do 80 položek. „V naprosto drtivé většině jde o lesní a zemědělskou půdu,“ říká tiskový mluvčí diecéze Petr Suchomel, podle něhož zatím nebylo rozhodnuto o žádné. „Žádosti jsme podávali až v druhém pololetí loňského roku a stát má na rozhodnutí vždy šest měsíců,“ dodal.

Církvi by v diecézi měly připadnout tisíce hektarů polí a lesů a i některé budovy. O nejrozsáhlejší plochy žádají benediktini na Broumovsku. Jde o Javoří hory a Broumovské stěny, pole ve Velké Vsi u Broumova, v Martínkovicích či Teplicích nad Metují.

Přímo v Hradci Králové již dříve získala církev zpět například biskupské gymnázium a naopak se některých budov zřekla, třeba starého Adalbertina.

 

Autor: Jiří Prinz, Tiskové středisko ČBK

Pozn.: Informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, médií, ČTK a podkladů diecézí