Madona z Veveří se vrátila na Moravu

07.03.2016 14:41

Praha/Brno: Dnes po 13. hodině byla desková gotická malba Madona z Veveří ve speciálním voze s policejním doprovodem dopravena do brněnského Diecézního muzea.  Dalších  24 hodin zůstane obraz uložen v přepravní bedně, aby mohla proběhnout aklimatizace v novém prostředí. Veřejnosti bude obraz přístupný od 16. března.

Dnešní termín předání obrazu byl domluven na jednání mezi zástupci Římskokatolické farností Veverská Bítýška a Národní galerie 24. února 2016.

Obraz Madony z Veveří není pouze významnou uměleckou památkou, ale pro věřící je především významným symbolem víry, k němuž se desítky generací věřících nejen z Brněnska za uplynulá staletí modlily a obracely s důvěrou o pomoc a útěchu.

Martin Motyčka, ředitel Diecézního muzea:

„Diecézní muzeum v Brně je nyní připraveno zahájit instalaci Madony z Veveří. Po příjezdu se bude obraz v plně zabezpečeném prostoru v uzavřené dvojité přepravní bedně aklimatizovat. Klimatické podmínky v Národní galerii a u nás jsou velmi podobné, proto bude dostačujících 24 následujících hodin. Po zítřejším otevření přepravního boxu bude obraz dokumentován. Na řadu přijde také krátké studium deskové malby Madony z Veveří  odborníky z řad brněnské odborné veřejnosti. Následně bude obraz pod dohledem zúčastněných restaurátorů, akademického malíře Mário Krále a akademické malířky Renaty Bartoňové, instalován do připravené klimatizované bezpečnostní vitríny.

Předpokládám, že po dokončení přípravy stálé expozice Vita Christi budou moci první návštěvníci zhlédnout gotický deskový obraz Madony z Veveří v Diecézním muzeu od 16. března tohoto roku. Poté bude z důvodu očekávaného zvýšení zájmu Diecézní muzeum mimořádně otevřeno každý den až do 25. března. Otevírací doba je 10-17 hodin, na Velký pátek 25. března pouze do 14:30 hodin. Po Velikonocích budou moci zájemci navštívit stálou expozici od 29. března, přičemž až do konce měsíce dubna bude otevřeno opět každý den, tedy včetně všech víkendových dní. Vstupné zůstává stejné jako doposud - 60,- Kč plné a 40,- Kč snížené. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinám s dětmi je poskytována sleva.

Pro sběratele turistických známek je připravena speciální edice turistické známky s vyobrazením Madony z Veveří, která je k dostání pouze na pokladně Diecézního muzea.“ 

P. Marek Hlávka, farář z Veverské Bítýšky:

Mám velkou radost z toho, že obraz Madony z Veveří se po osmdesáti letech vrací do regionu, pro který byl vytvořen a kde se téměř šest století nacházel. Pro farnost ve Veverské Bítýšce obraz vždy hodně znamenal. Jak ale víme, v širším kontextu bylo toto dílo zapomenuto a znovu objeveno prof. Dostálem v první polovině 20. století. Moc bych si přál, aby obraz Madony z Veveří nebyl již nikdy zapomenut. A pro ty, kdo se na něj přijdou podívat, aby byl inspirací v životě a připomenutím, že i dnes platí myšlenky a hodnoty zachycené na obraze.

Mám radost z toho, že obraz bude umístěn v Diecézním muzeu v  expozici Vita Christi, kde, jak doufám, si k tomuto skvostu najdou cestu nejen lidé věřící nebo milovníci výtvarného umění, ale i obyčejní lidé, kteří se budou chtít potěšit pohledem na krásné dílo.

Na obraz  se těší také zástupci Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, mezi nimi i pan Pavel Riedl a paní Magdalena Balabánová roz. Riedlová, děti pana Aloise Riedla, který byl v roce 1946 předseda Kostelního konkurenčního výboru farnosti Veverská Bítýška a velmi se zasazoval o vyjasnění majetkových práv ke kapli a obrazu Madony z Veveří."

„Obraz Madony z Veveří je pro bítýšské farníky srdeční záležitostí. Naše generace znala již jenom kopii akademického malíře Vladimíra Terše. Věděli jsme z tatínkova vyprávění, že originál je v Praze, kam byl převezen před válkou a již tam zůstal. Jsme rádi, že se obraz vrací blíž k nám,“ říká Magdalena Balabánová.

„Ze vzpomínek našich příbuzných víme, že obraz visíval nad hlavním oltářem, před obrazem se konaly děkovné nebo prosebné pobožnosti a o pouti v srpnu každého roku se kaple naplnila poutníky z širokého okolí,“ doplňuje Pavel Riedl

Po zpřístupnění expozice –  nově s obrazem Madony z Veveří – dne 16. března budou patřit k prvním návštěvníkům žáci ze ZŠ Veverská Bítýška.

(autorka: Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského)