LN obsáhle k vydávání movitých památek

11.12.2013 10:50

Dnešní Lidové noviny (středa 11. prosince 2013) přinášejí na s. 9 celostránkový rozhovor Filipa Šenka s pověřeným ředitelem Národní galerie (NG) Vítem Vlnasem. Pod titulkem "Vlastníci nejsou hazardéři" nalezente obsáhlé zhodnocení stávající situace kolem vydávání movitého církevního majetku ze sbírek NG.

O vydání několika význačných obrazů cisterciákům (Vyšebrodský oltářní cyklus), augustiniánům (2 obrazy P. P. Rubense) a křížovníkům (tzv. Puchnerova archa) v rámci zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi jsme informovali v minulém týdnu.

V současné době probíhají jednání NG se zástupci řádů nejen o dohodách potřebných k vydání, ale také o tom, aby díla byla dlouhodobě zapůjčena vydávající instituci a mohli je i nadále vidět všichni uměnímilovní zájemci. Je tedy snahou všech, aby se také ve výše uvedených případech zachovala již v minulosti hojně uplatňovaná a dobře fungující praxe, kdy jsou umělecká díla patřící církvi zpřístupněna návštěvníkům různých galeriií a muzeí po celé republice ve formě dlouhodobých zápůjček.

Dodejme, že tato výše uvedená praxe (která je takřka pravidlem) mnohde přerůstá do řekněme vyšší úrovně, a spolupráce církve s výstavnickými institucemi je ještě těsnější. Jako příklad uveďme např. olomoucké Muzeum umění, které velmi úzce kooperuje s Arcibiskupstvím olomouckým (AO). Mj. na projektu  Arcidiecézního muzea  (AO nejen dlouhodobě zapůjčuje mnohé exponáty, ale rovněž i samotnou budovu tzv. Kapitulního děkanství - sídla galerie) či společně realizovali některé aktivity, které probíhaly v rámci cyrilometodějského jubilejního roku. Obdobný příklad bychom nalezli např. i v Plzni, kde funguje pozoruhodné Muzeum církevního umění plzeňské diecéze.

(František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)