Katolická církev získala první pozemky dle zákona o majetk. narovnání

15.07.2013 16:49

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal v červnu 2013 církvím první tři pozemky. Jde o malé pozmeky na Příbramsku (1) a Mostecku (2). První z nich získal zpět řád křížovníků s červenou hvězdou, zbylé zda byly navráceny Náboženské matici.

Rytířský řád křížovníků s Červenou hvězdou je jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 - 1282) u kostela sv. Haštala v Praze.

Náboženská matice je samostatný veřejný fond s právní subjektivitou. Jejím účelem je správa části majetku římskokatolické církve a výnosů z něho.

(čtk)