K reportáži ČT: Církevní restituce maltézských rytířů

15.12.2014 15:21

V sobotu 13. prosince 2014 odvysílala Česká televize reportáž Petra Vaška Církevní restituce Řádu maltézských rytířů. Řád se podle ní domáhá vrácení pozemků v pražské Březíněvsi, které jsou ve vlastnictví města Praha. Uvedené informace uvádíme na pravou míru.

Podle reportáže nazvané Církevní restituce Řádu maltézských rytířů (Události, 13. prosince 2014; https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/295380-pole-nestaci-maltezsti-rytiri-chteji-restituovat-i-samotnou-brezineves/ ) může získat katolická církev v restitucích více majetku, než se předpokládalo. Jako příklad je uváděn Řád maltézských rytířů, který se má žalobou domáhat pozemků, které jsou ve vlastnictví města Praha. Navíc by měl údajně získat pozemky „dvakrát“.

Řád maltézských rytířů však podal určující žalobu pouze na pozemky, u kterých má důvodné podezření, že byly na město Praha převedeny nezákonně. V roce 1991 byl vydán tzv. blokační paragraf, který zakázal převádět do vlastnictví jiným osobám majetek, jehož původním vlastníkem byly církve. Přesto měly být následně pozemky v Březíněvsi v rozporu s tímto paragrafem převedeny na město Praha.

Do roku 1991 mohlo docházet k legálním převodům původně církevních pozemků. Na takto převedené pozemky Řád maltézských rytířů nevznáší jakýkoliv nárok.