K návrhu na zdanění tzv. restitučních náhrad

24.03.2016 16:23

Generální sekretář ČBK Tomáš Holub se vyjádřil k návrhu komunistů (KSČM) zdanit tzv. restituční náhrady, tedy postupně vyplácené finanční prostředky pro registrované církve a náboženské společnosti za nevydatelný restituční majetek.

"Asi je spíše k pláči než k smíchu, že KSČM se zdaněním restitucí opět vyzývá, abychom nerespektovali právní řád. Ať žije populismus," napsal k tomu nedávno na Twitteru (https://twitter.com/TomasHolubCBK/).

Tento politický návrh je podpořen několika argumenty; jak se věci mají doopravdy, si můžete přečíst zde:

https://www.cirkev.cz/archiv/150514-statist-oceneni-nevypovida-o-nadhodnoceni-restituci

https://www.cirkev.cz/archiv/140325-materialy-expertni-komise

https://www.cirkev.cz/archiv/140326-cirkve-a-nab-spolecnosti-nyni-chceme-jednat-o-uloze-cirkvi


K čemu všemu se již také postupně využívají náhrady se dočtete zde:

https://www.cirkev.cz/sluzba-verejnosti


A co jsou vlastně ony restituční náhrady?

Je to náhrada ve formě peněz za historický církevní majetek, který církevní subjekty vlastnily, následně byl komunisty zabaven, a jako takový by měl být v rámci tzv. církevních restitucí navrácen, pokud by v době vydávání patřil státu. Majetku měst a obcí, který byl nabyt v souladu se zákony, se tak vydávání hist. církevního majetku, který přešel do jejich vlastnictví, netýká. Více viz: https://www.sluzbaverejnosti.cz/castedotazy/.

(Autor: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)