K článku z deníku Právo Rytíři zahltili soudy…

04.02.2016 18:01

V dnešním vydání (4. února 2016) deníku Právo vyšel na titulní a druhé straně článek Rytíři zahltili soudy. Chtějí školy i zámky. Předseda Asociace krajů Michal Hašek v textu Oldřicha Dandy uvádí, že … „hejtmani již dvakrát jednali s církevními představiteli, naposledy v lednu s kardinálem Dominikem Dukou. Na schůzce požádali, aby Česká biskupská konference vydala prohlášení, že respektuje zákon o převodu majetku ze státu na kraje z roku 2000, což se ale zatím nestalo.“ Toto mylné tvrzení uvádíme na pravou míru.

Praha: Prohlášení římskokatolické církve o tom, že respektuje zákon o krajích, se věnovalo lednové 104. plenární zasedání ČBK. K této věci účastníci plenárního zasedání dali stanovisko, které je nedílnou součástí tiskové zprávy vzešlé z tohoto jednání. Tisková zpráva je od 20. ledna 2016 dostupná na webu cirkev.cz a byla zaslána mluvčímu Asociace krajů i novinářům. V současné době je k přečtení také na webu sluzbaverejnosti.cz.

Pro úplnost zde uvedenou pasáž se stanoviskem přinášíme ještě jednou: ČBK na svém 104. zasedání dává stanovisko, které doplňuje prohlášení z 2. prosince 2015 o sebeomezení subjektů římskokatolické církve při soudním přezkoumávání pozbytí vlastnictví některých historických majetků následovně:  „Taktéž konstatuje, že nebude usilovat o majetek krajů, který byl nabyt v souladu se zákonem 192/2000 Sb. (zákon o krajích). V některých případech však existuje důvodná pochybnost, že zákon o majetku obcí i zákon o krajích a zákonná blokace původního církevního majetku byly porušeny.“


(Autor: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)