Ještě k tomu zdanění ...

10.11.2017 10:42

Aktuálně připomínáme argumentaci ukazující na povahu opakovaných politických snah o tzv. zdanění církevních restitucí:

Tématu nepřínosnosti zdanění se poměrně nedávno věnovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA):

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160920zdaneni-cirkvi-neni-prinosne-konstatuje-centrum-ekonomickych-a-trznich-analyz


Jak církev přispívá k rozvoji společnosti fin. prostředky získané v rámci tzv. církevních restitucí?

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161123zodpovedne-investujeme-a-pripravujeme-se-tak-na-budoucnost


Jak církev nakládá s restitučními prostředky a majetky?

https://www.cirkev.cz/majetkove-narovnani