Hustopečská freska Smrt Panny Marie patří církvi

05.02.2016 11:04

Městský soud v Brně jako soud prvoinstanční ve čtvrtek 4. února 2016 rozhodl ve sporu mezi Římskokatolickou farností Hustopeče a Moravskou galerií v Brně o vzácnou gotickou fresku Smrt Panny Marie z původního kostela v Hustopečích tak, že určil vlastnictví fresky ve prospěch farnosti.

Úspěšnou farnost v soudním řízení zastupoval advokát JUDr. František Severin, který rozsudek upřesňuje: „Soud odmítl argumentaci Moravské galerie v Brně, že demolicí původního kostela v Hustopečích v roce 1962 zaniklo vlastnické právo farnosti k této fresce, ač byla 460 let nedílnou součástí kostela, a tvrzení, že freska nemá údajně žádnou souvislost s nově vystavěným kostelem z roku 1994 a patří tedy státu. Po právu byla shledána soudem argumentace farnosti, že svévolná demolice kostela v roce 1962 státem, provedená dle listinných důkazů výlučně z politických důvodů proti vůli farnosti, orgánů památkové péči, ministerstva kultury a občanů města a přemístění fresky opět proti vůli jejího vlastníka-farnosti, nemohla znamenat ztrátu vlastnických práv a naopak právě tato historická freska má velký symbolický význam právě pro nepřerušenou staletou tradici farnosti a kostela v Hustopečích a měla by být vydána farnosti. Soud tedy konstatoval naplnění všech zákonných podmínek platného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a žalobě vyhověl.“

Proti rozsudku Městského soudu v Brně je přípustné odvolání, přičemž v případě potvrzení rozsudku bude freska do třiceti dnů od právní moci předána farnosti a patrně nahradí na kůru kostela dočasnou kopii, která tam je provizorně umístěna.

Související článek

https://www.biskupstvi.cz/jak-dale-spor-o-hustopecskou-fresku.

(Autorka: Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského)