Domy po olomouckých kanovnících slouží lidem v nouzi i studentům hudby

02.05.2014 15:39

V samotném srdci Olomouce, na ulicích Wurmova a Křížkovského i na přilehlém náměstí Republiky, se nachází několik domů, které v minulosti sloužily kanovníkům metropolitní kapituly při olomoucké katedrále. Tyto objekty, během komunistického režimu zabrané státem, byly počátkem 90. let vráceny původnímu majiteli a postupně pronajaty školám a charitním institucím.

Hned dva objekty využívá k poskytování široké nabídky svých služeb Arcidiecézní charita Olomouc. Zatímco v budově na adrese Wurmova 11 je umístěn humanitární sklad, dům na Křížkovského ul. 6 je sídlem organizace s pracovnami pro řadu zaměstnanců v nejrůznějších odděleních koordinujících sociální a zdravotní služby charity. Právě zde se tak řídí například projekt Adopce na dálku, při němž lidé pravidelnými prostředky podporují konkrétní dítě na Haiti a umožňují mu tak získat vzdělání. Rovněž se zde organizuje humanitární pomoc do mnoha zemí světa, v současné době například sbírka na vánoční dárky pro ukrajinské sirotky. Sídlí zde také celostátní koordinátor Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek každoročně pomáhá tisícům potřebných lidí v naší zemi i v zahraničí. První patro budovy pak slouží Caritas – vyšší odborné škole sociální.

Historie obou domů se začala psát už před mnoha staletími – v prvním z nich se dochovaly části sklepů a obvodové zdi z období pozdní gotiky, v druhém zase renesanční jádro z doby kolem roku 1580. Staleté dějiny obou objektů jsou podle ředitele Václava Keprta pro charitu závazkem. „Pevně věřím, že Arcidiecézní charita Olomouc nijak nesnižuje váhu toho, čím tato budova v minulosti žila. Stejně tak jsem přesvědčen, že o své sídlo svědomitě pečujeme,“ říká Keprt a dodává: „Arcidiecézní charita Olomouc zastřešuje charitní dílo v diecézi a zajišťuje podporu a servis třiceti charitám. To vyžaduje kvalitní zázemí, které jsme našli v budově pronajaté od metropolitní kapituly.“

Péče o lidi postižené i bez domova

Své útočiště našla v bývalých kanovnických rezidencích i další charitní instituce – na adrese Wurmova 5 totiž sídlí Charita Olomouc. Ta na rozdíl od arcidiecézní charity působí jen na území Olomouce a v blízkém okolí a patří tedy mezi výše zmíněných třicet místních či oblastních charit. Dům, jehož některé prvky v zadním traktu svědčí o původně gotické výstavbě, přitom charitním službám sloužil už dříve – od počátku třicátých let minulého století zde totiž sídlil Domov blahoslavené Anežky a o děti chudých rodičů, služebné dívky i nezaměstnané se zde staraly sestry františkánky z blízké Mariánské ulice.

„V současné době zde poskytujeme služby lidem bez domova – denní centrum, noclehárnu, azylové domy a dále krizové centrum pro osoby v akutní krizi, například oběti domácího násilí. Poskytujeme také pomoc rodinám při nenadálých živelných katastrofách,“ vyjmenovává ředitelka olomoucké charity Ludmila Gottwaldová a dodává: „Charita Olomouc se věnuje i tělesně handicapovaným lidem, seniorům, lidem s duševním onemocněním nebo etnickým menšinám.“

Pro školu je centrum města výhodou

Další z bývalých kanovnických domů se nachází na adrese Wurmova 13 a v současnosti v něm sídlí Konzervatoř Evangelické akademie. Ta se do starobylého domu s pozdně gotickým jádrem nastěhovala roku 2008, předtím sídlila v Kroměříži. „Umístění školy v centru města je pro nás velkou výhodou,“ pochvaluje si současné sídlo ředitel školy Pavel Zatloukal. Zejména oceňuje možnost spolupracovat s dalšími institucemi, sídlícími v městském centru, jako je univerzita či muzeum. Kromě polohy je však spokojen také se samotným objektem, který krátce před poskytnutím škole prošel kompletní rekonstrukcí. „Budova je koncipována tak, aby vyhovovala chodu školy s uměleckým zaměřením, a při rekonstrukci bylo k danému parametru maximálně přihlíženo.“

Zbývající dva kanovnické domy jsou pak opět využívány jako sídla organizací spojených s charitou: na nám. Republiky 3 nalezneme vyšší odbornou školu
Caritas
, v níž se studenti připravují na svou budoucí práci v sociálních službách.Budova na adrese Wurmova 7 je zase domovem několika neziskových organizací, mimo jiné i Maltézské pomoci, která pečuje o opuštěné a postižené lidi, vězně, nemocné i lidi postižené přírodními katastrofami. Bývalé kanovnické domy tak dnes slouží potřebným v České republice i po celém světě.

Více informací naleznete na stráknách jednodlivých institucí: www.acho.charita.cz, www.olomouc.charita.cz, konzervatorolomouc-kea.cz, www.caritas-vos.cz.

Jiří Gračka