Domov sv. Karla Boromejského: Za každou tváří jiný příběh

02.05.2014 16:05

Náš pohled na vězeňskou duchovní péči v pražské arcidiecézi by byl neúplný, kdybychom alespoň letmo nezmínili Domov Karla Boromejského v Praze-Řepích.
Setkávají se zde čtyři světy. Je to svět starých a nemocných lidí, svět řeholních sester, svět civilních zaměstnanců a dobrovolníků a svět odsouzených žen – tedy Oddělení výkonu trestu Řepy, jako součást Vazební věznice v Ruzyni. Počátky ženské trestnice v Řepích sahají až do roku 1865. Tehdy se správy, včetně převýchovy trestankyň, ujaly sestry boromejky. A to až do roku 1948, kdy byla trestnice z politických důvodů zrušena. K jejímu znovuobnovení došlo až v roce 1996.

Dnes poskytuje domov klientkám vězeňské služby pracovní příležitosti při péči o staré a nemocné. Ať už v kuchyni, prádelně, při úklidu nebo v přímé péči. Na poslední z uvedených činností Domov Karla Boromejského nabízí ženám rekvalifikační sanitářský kurz.

Jako bývalá učitelka jsem se svými studenty chodila do tohoto zařízení na praxi. Konverzace byla sice omezena pouze na „pracovní záležitosti“, přesto jsme se setkávali např. při hygienické péči, podávání jídla nebo procházkách s obyvateli domova po zahradě. Bylo zajímavé pozorovat tváře lidí, kteří se v tu chvíli vzájemně nějak potřebovali. V jedné se skrýval hluboký tíživý příběh, v té druhé už příběh téměř dopsaný… Pohled na ně mě naplnil vděčností za sestry boromejky a za jejich nápad a odvahu spojit osudy „potřebných“ tak, aby mohli ve vzájemném obdarování projít kus cesty společně.

Více informacví na stránce www.domovrepy.cz.

Erika Kroupová