ČT o financování církví v evropských souvislostech

10.06.2014 01:13

Česká televize se na znovuotevřené téma částečného majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (tzv. "církevní restituce") v uplynulém víkendu (8. 6. 2014) podívala v takříkajíc evropských souvislostech. Redaktor Lukáš Kutek na ČT 24 představuje financování církví a náboženských společností nejen v sousedních evropských zemích. Jak je z příspěvku, který si lze přečíst i v textové podobě patrné, řešení zvolené v ČR ani zdaleka nijak nevybočuje z "evropského standardu", spíše je tomu naopak. Česká cesta jde totiž v odluce od státu mnohem dále, než je obecně zvykem.

Přesvědčit se o tom můžete zde: www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/275071-cirkevni-restituce-za-hranicemi-prvni-polaci-vychodni-nemci-bez-problemu/. Jen si dovolujeme upozornit na to, že v případě Maďarska bohužel není zmíněna podstatná skutečnost: tzv. věčná renta, kterou církve získávají i po odluce od státu.

Chcete-li se o tématu financování církví a náboženských společností v Evropě dozvědět více, doporučujeme následující zdroje:

https://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/knihovna/predstranky1-6.pdf

https://www.euroskop.cz/46/21135/clanek/cirkevni-restituce-je-cesko-posledni-v-evrope

https://hn.ihned.cz/c1-62224890-financovani-cirkvi-v-evropskych-zemich

https://www.ipes.eu/storage/2007-01-ipes.pdf


Četbou úplných informací z relevantních zdrojů tak jednoduše zjistíme, že zákon 428/2012 Sb. není rozhodně výhodnější oproti ostatním legislativám a tuzemské církve i náboženské společnosti rozhodně nejsou a nebudou v privilegovaném postavení oproti jejich evropským obdobám. Ti, kteří tvrdí opak, obvykle uvádějí jen část, jim se hodících informací (viz např. známé odkazování na maďarský model). To lze zdrojováním z výše uvedených textů jednoznačně doložit.