Církve získaly do konce dubna šestinu zeměděl. majetku

23.06.2015 20:36

Církve a náboženské společnosti dostaly zpět šestinu majetku, o který žádají v rámci procesu částečného majektového narovnání, tzv. církevních restitucí. Ve zprávě mapující situaci ke konci dubna to dle ČTK uvedla vláda.

Stát na konci letošního prvního čtvrtletí registroval 7333 výzev k vydání historického církevního majetku; celkem jde o vydání 125179 zeměděl. nemovitostí (zejm. pozemků). Proces vydávání zatím vlastnickým zápisem skončil u 20372 z nich (1975 výzev).

Církve a náb. spol. ale zažádaly i o vydání 11734 nezemědělských nemovitostí a 8891 movitostí, a to v rámci 2041 výzev. Zde bylo projednáno 1630 z nich a zápisem vlastnického práva doposud skončilo 394 z nich; to představuje 1406 nemovitostí.

Dle vládního monitorovacího výboru (sleduje jako autor zprávy proces vydávání) je třeba ale uvedená čísla považovat za orientační, a to především z toho důvodu, že v někt. fázích vydávacího procesu nejsou rozlišovány zemědělské a nezemědělské nemovitosti.

V případech, kdy stát odmítne žádosti o vydání majetku vyhovět, tedy má-li pochybnosti, končí sporné případy ve správním řízení. Nejvyšší instancí pro vyřešení sporných případů je soud.