Církve a náboženské společnosti podaly dalších 158 výzev

27.11.2013 12:07

2580. Přesně tolik je ke dnešnímu dni výzev k vydání majetku, které podaly církve a náboženské polečnosti v rámci procesu majetkového vyrovnání, tak jak ho ukotvuje zákon 428/2012 Sb. ČTK před malou chvílí informovala i o tom, že v nově přibyvších 158 výzvách je žádáno o vydání 3812 různě velkých pozemků a 2 staveb. Vychází z údajů uveřejněných na webu Ministerstva kultury, které nově zachycují údaje o výzvách doručených úřadům za období od 14. do 21. listopadu 2013.

Zájemce tedy na uvedeném webu (viz výše) najde přehled o všech výzvách, které podaly církevní právnické osoby od počátku platnosti zákona (leden 2013) až do onoho 21. listopadu 2013. Úřady (jednotlivé povinné osoby určené zákonem 428/2012 Sb. ) tak dle tohoto zdroje evidovaly celkem 2580 výzev na vydání 59.429 pozemků a 786 staveb.

Nejvíce nově podaných výzev podala Kanonie premonstrátů v Teplé, která žádá 659 pozemků především v oblasti západních Čech. Více informací o životě, aktivitách či hospodářství v klášteře založeném roku 1193 bl. Hroznatou naleznete na www.klastertepla.cz.