Církve a náboženské spol. zažádaly o další zabavené majetky

27.12.2013 19:28

K 19. prosinci 2013 dle dnes zveřejněných informací ČTK požádaly církve a náboženské společnosti o dalších

 

  815 pozemků a 17 staveb. Jedná se o výzvy adresované Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) v době mezi 12. a 19. prosincem t. r. Ke stávajícím 3160 výzvám k vydání majetku jich tak přibilo dalších 75.

Ty se týkají celekm 70.432 různě velkých pozemků a 881 staveb. Církve mají možnost podávat žádosti o vydání majetku ještě do konce tohoto roku.

Kdy bude známo konečné číslo vypovýdající o celkovém počtu výzev a v nich obsažených nemovitostí/movitostí? Zatím přesně nevíme. Každopádně to ale bude až v roce 2014, protože lhůta pro vznesení nároků církví a náboženských společností vyprší 31. 12. 2013.