Březnový Zpravodaj pražské arcidiecéze s ústředním tématem hospodaření

03.03.2014 16:45

Hlavním tématem březnového Zpravodaje pražské arcidiecéze je navýsost aktuální otázka hospodaření v arcidiecézi dle podmínek daných zákonem 428/2012 Sb. (o částečném majetkovém vyrovnání).

Čtenář nahlédne na problematiku z různých úhlů pohledu. Prostřednictvím rozhovoru s arcidiecézním ekonomem Karlem Štíchou, vedoucím lesní správy Milanem Mochánem či generálním vikářem Mons. Michaelem Slavíkem. Téma otevírá úvodník pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a nechybí ani reportáž o hospodaření jedné z farností arcidiecéze či např. zpráva o aktuálním stavu vydávání historického církevního majetku.

Vše výše uvedené hledejte zde.

V mapování diecézních ekonomických záměrů samozřejmě budeme pokračovat i nadále.