Biskupské gymnázium v Brně nabízí bezplatnou nadstandardní výuku

02.05.2014 15:47

Biskupské gymnázium bylo vybudováno nákladem brněnské diecéze a otevřeno v roce 1947. Po násilném záboru a převzetí komunistickou mocí v dubnu 1950 (Akce K) sloužilo v 50. letech jako Vojenská škol Jana Žižky, posléze zde sídlila Stavební fakulta VÚT v Brně.

Po pádu komunismu byla budova v rámci první vlny restitucí v letech 1990 až 1991 opět navrácena svému původnímu účelu. Vyučování bylo nejprve zahájeno 1. září 1990 v budově chlapeckého domova Petrinum na ulici Veveří, o rok později pak přímo v budově na Barvičově 85. V 90. letech škola přijímala studenty do tří tříd osmiletého gymnázia, dvou tříd čtyřletého gymnázia, v prvních letech své existence rovněž umožňovala získání úplného středoškolského studia s maturitou i budoucím zájemcům o studium teologie, a to v tzv. teologické nástavbě. Několik let zde také studovali sluchově postižení studenti, pro které byl vytvořen samostatný studijní program. Po redukci tříd osmiletého gymnázia na dvě byly otevřeny tři třídy čtyřletého studia se zaměřením humanitním, všeobecným a přírodovědným. Tento stav trvá dodnes. Během třiadvacetileté historie gymnázia počet studentů neustále stoupal, až se ustálil na nynějších 830, přičemž celková kapacita činí 855.

Ve škole pracuje 74 pedagogů (včetně čtyř zahraničních lektorů) a přes tři desítky provozních zaměstnanců. Pedagogický sbor je stabilizovaný a plně kvalifikovaný. Výčet aktivit výrazně převyšuje běžný standard - kromě kvalitního vzdělání (100 % úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ, úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, dlouholetá zahraniční spolupráce s partnerskými školami, Akademické dny, projekty Comenius etc.) je páteří školního vzdělávacího programu i celostní osobnostní výchova, kterou kromě pedagogů zajišťuje školní poradenské centrum s dvěma psychology a výchovným poradcem.

Hlavním principem pedagogické práce je přátelský vztah mezi učitelem a žákem. Biskupské gymnázium Brno se tak navzdory diskontinuitě svého působení stalo respektovanou vzdělávací institucí, která svým významem přesahuje lokální charakter běžných škol. Navazuje v tom nejlepším slova smyslu na dobrou pověst a kvalitu, která byla v minulosti pro církevní školství typická. Přesto je jejím dlouhodobým cílem tuto kvalitu zvyšovat - přesně ve smyslu školního motta: "Ad optima intenti" - "Usilujeme o to nejlepší."

Více informací na andrese www.bigy.cz.