Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti

24.09.2015 09:15


Ve středu 7. října 2015 bude při komorní vernisáži zahájena v salonku Diecézního muzea výstava s názvem Babické korouhve – spolupráce Jakuba Demla a Františka Bílka. Expozice, instalovaná při příležitosti Národního eucharistického kongresu v Brně, představí veřejnosti jedinečné secesní korouhve, které v roce 1904 nechal pro kostel Nejsvětější Trojice v Babicích u Lesonic vytvořit grafikem a sochařem Františkem Bílkem (1872-1941) kněz a spisovatel Jakub Deml (1878-1961).

Výzvou k vydání majetku dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi ze dne 18. prosince 2013 uplatnila oprávněná osoba Římskokatolická farnost Babice u Lesonic u ministerstva kultury nárok na vydání dvou korouhví s temperovými obrazy P. Marie a Krista od Františka Bílka. „Následně proběhla řada jednání na úrovni Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Třebíč, kdy farnost Babice prokázala písemnými dokumenty, zejména inventářem farnosti z roku 1974 a korespondencí mezi Jakubem Demlem a Františkem Bílkem, že korouhve byly pořízeny pro farnost Babice u Lesonic, za peníze farnosti a že byly posvěceny. Kraj Vysočina a Muzeum Vysočiny Třebíč tyto listinné důkazy o vlastnictví uznali, dne 11. března 2015 byl podepsán dokument Souhlasné prohlášení o vlastnictví korouhví a poté byly korouhve fyzicky předány farnosti Babice u Lesonic,“ vysvětluje právník JUDr. František Severin.

Secesní korouhve, které v roce 1904 nechal pro kostel Nejsvětější Trojice v Babicích u Lesonic vytvořit grafikem a sochařem Františkem Bílkem (1872-1941) kněz a spisovatel Jakub Deml (1878-1961). Ten jako mladý kaplan na svém druhém kněžském působišti realizoval z pověření zdejšího faráře P. Josefa Ševčíka odkaz místního sedláka k vytvoření slavnostních korouhví, luceren a hřbitovního kříže. „Podle Jakuba Demla byl v tehdejší době ideálním tvůrcem sakrálního umění právě František Bílek. Jejich další plodná spolupráce poté pokračovala při vydávání Demlových knih s Bílkovými ilustracemi. Instalované korouhve z červeného sametu, na nichž jsou připevněny originální temperové malby, zobrazují Ježíše Krista a Pannu Marii. Výstava, kterou Diecézní muzeum uvádí,  je zajímavým dokladem součinnosti dvou mimořádných osobností naší kultury 1. poloviny 20. století  - Jakuba Demla a Františka Bílka. Expozice bude zpřístupněna pouze do 24. října 2015 a je realizována s finanční podporou statutárního města Brna v rámci projektu Výstavy v salonku Diecézního muzea v tzv. Propité věži brněnské katedrály,“ doplňuje ředitel Diecézního muzea v Brně Mgr. Martin Motyčka.

Autorka: Marina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského