Arcidiecézní muzeum Olomouc má novou expozici, díky pokračující spolupráci s církví

03.06.2016 17:56

Deset let od otevření slaví Arcidiecézní muzeum Olomouc, které vzniklo na základě společné dohody mezi státem a církví. Při této příležitosti se dočkala komplexní obměny jeho stálá expozice „Ke slávě a chvále“. Muzeum, které je jako jediné v ČR držitelem prestižního titulu Evropské dědictví, představuje od 2. června 2016 nové exponáty či rozšiřuje i nabídku pro malé návštěvníky. A speciální narozeninový dárek zapůjčilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku – součástí expozice bude do 4. září obraz „Klanění pastýřů“ světoznámého španělského manýristy El Greka.

Stálá expozice Arcidiecézního muzea prověřila v průběhu deseti let možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Přesto bylo nezbytné přistoupit k její úplné reinstalaci včetně úprav mobiliáře a navrhnout novou koncepci, neboť některé zapůjčené exponáty jsme museli vrátit a jiné jsme naopak získali,“ uvedl Michal Soukup, ředitel Muzea umění, pod které Arcidiecézní muzeum patří. Dílčí změny se tak dotkly téměř všech částí expozice.

Co nového v muzeu návštěvníci uvidí? Autoři reinstalace, kterou významně podpořilo ministerstvo kultury, především chtějí, aby stálá expozice dostatečně, uceleně a atraktivně vypovídala o některých specificky olomouckých tématech. Tím hlavním je „olomoucké baroko“ – jedno z nejvýraznějších období kulturního vzepětí města. „Město zažilo v sedmnáctém a osmnáctém století tak intenzivní rozmach, že můžeme mluvit o místním fenoménu a odstínu olomoucké barokní kultury. Její podobu spoluutvářely vlivy z Itálie, Francie, Podunají a sousedních Čech i Slezska, ale zejména lokální specifika,“ připomněla spoluautorka koncepce stálé expozice Helena Zápalková.

Olomoucké baroko byl také největší projekt v historii olomouckého muzejnictví, který na přelomu let 2010 a 2011 propojil Muzeum umění a Vlastivědné muzeum. A právě výstava, která skončila s rekordní návštěvností, byla pro autory nové stálé expozice Arcidiecézního muzea velkou inspirací. „Mezi klíčové protagonisty barokní kultury patřily zejména instituce olomouckého biskupství, jezuitská univerzita a široké duchovenské prostředí. A my chceme jejich důležitou roli adekvátně ukázat,“ doplnil zástupce ředitele Ondřej Zatloukal.

Jak Zápalková upozornila, dílčí změny se dotkly téměř všech částí expozice. „K přesunům a výměnám došlo v expozici archeologie, gotického umění v Nové síni, v obou sálech obrazárny i ve všech barokních sálech. Budeme rádi, když se návštěvníci přijdou sami přesvědčit,“ přála si historička umění.

Jak upozornil vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl, oslava má jednoho unikátního „hosta“ – obraz Klanění pastýřů od El Greka. Dílo světoznámého španělského manýristy do Olomouce do 4. září zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 bude nejvýznamnějším lákadlem oslavy. „Je to pro nás velká čest a potvrzení našeho renomé, protože jsme i jedním z nejvýznamnějších světových muzeí vnímáni jako důvěryhodný partner,“ uvedl Kindl.

Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160602arcidiecezni-muzeum-olomouc-otevira-novou-expozici-predstavi-se-i-el-greco.

(autor: Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého)