Arcibiskupství pražské dnes otevírá penzion v Rožmitále pro Třemšínem

23.11.2015 13:09

V pondělí 23. listopadu odpoledne bude slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný penzion „Panský dům“ v Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku. Akce se účastní kardinál Dominik Duka, ředitel Regionálního operačního programu Ing. Václav Chytil a starosta Rožmitálu Ing. Josef Vondráška. Setkání završí mše svatá sloužená ve filiálním kostele sv. Jana Nepomuckého při příležitosti výročí narození Jana Jakuba Ryby a následná diskuze kardinála Duky s místními občany v prostorách penzionu.

Arcibiskupství pražské se rekonstrukcí po dlouhých letech plně vrací do regionu, ve kterém dříve provozovalo velkostatek a přilehlý hostinec Panský dvůr. Zařízení bylo po roce 1948 vyvlastněno a provozováno národním podnikem Restaurace a jídelny. Od roku 1991 byl objekt ve vlastnictví města Rožmitál mimo provoz. Další nakládání s budovou omezovaly tzv. blokační paragrafy, které omezovaly nakládání se zabaveným církevním majetkem v rukou státu. Obec Rožmitál pod Třemšínem a Arcibiskupství pražské proto v roce 1998 přistoupili k dohodě, na jejímž základě Arcibiskupství pražské získalo budovy zpět darem. Od roku 2002 pak obnovilo provoz restauračního zařízení v přízemí budovy a zahájilo snahy o sehnání prostředků na celkové zprovoznění objektu.

Nová kapitola v historii Panského dvora se začala psát v červnu 2014, kdy Arcibiskupství uspělo se žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na obnovu provozu ubytovacího zařízení v podílu 40% z dotačního titulu a 60% z vlastních zdrojů.

Více na webu pražského arcibiskupství: https://www.apha.cz/arcibiskupstvi-otevira-penzion-v-rozmitale-pod-tremsinem.

(Zdroj: Aleš Pištora, Arcibiskupství pražské)