Arcibiskupská farma hospodaří ekologicky, peníze vydělává skot i pohanka

30.11.2016 17:37

Pole, louky a pastviny v Nízkém Jeseníku se staly dalším zdrojem, z něhož chce olomoucké arcibiskupství čerpat peníze na svou činnost. Jím vlastněná Farma Moravský Beroun se zde věnuje chovu skotu a pěstování zemědělských plodin v ekologickém režimu.

Společnost spravuje 988 hektarů zemědělské půdy, z vetší části vlastní a zbytek propachtované. Z této rozlohy tvoří 330 ha ornice a 658 ha pozemky v režimu trvalých travních porostů, tedy pastviny a louky. Základ hospodaření představuje chov skotu. „Máme 600 kusů převážně plemene Charolais, které je určené k produkci masa. Na pastvinách se pase, na loukách a části orné půdy se vyrábí krmivo pro stádo,“ říká jednatel společnosti Pavel Solovský a doplňuje, že orná půda vedle toho produkuje oves, žito, pšenici, špaldu, pohanku a další plodiny.

Hospodaření přitom podle Solovského běží v ekologickém režimu. „V této lokalitě je to jednak kvůli úrodnosti a také kvůli dotacím ekonomicky nejvýhodnější volba. Ekologie spolu s pastvinami, loukami a dobytkem ale navíc do této kopcovité krajiny prostě patří,“ vysvětluje jednatel farmy.

Odbytiště zatím farma hledá převážně v zahraničí. „Radost mi to nedělá, ale na rozdíl od ČR tam dokáží bioprodukci ocenit výrazně lépe, například mladý zástavový býk o hmotnosti 250 kg má při prodeji do zahraničí téměř stejnou realizační hodnotu jako 500kilogramový býk u nás,“ srovnává Solovský. Do budoucna by prý ale rádi alespoň částečně vlastní produkci sami zpracovávali a nabízeli českému zákazníkovi. Na domácí trh se jim zatím daří prodávat alespoň pohanku: „Dodáváme ji do speciálního mlýna, kde z ní vyrábějí bezlepkové produkty,“ říká jednatel.

Podnik, který by po provedení nutných počátečních investic mohl generovat roční zisk dosahující až 7 milionů korun, dnes zaměstnává 12 lidí: provozní techniky na mechanizaci a rostlinnou výrobu a na živočišnou výrobu, dále dělníky, traktoristy a ošetřovatele i administrativní personál v zázemí. „Rádi bychom jim nabídli slušné platové ohodnocení a zároveň vylepšovali vzhled farmy,“ popisuje Solovský další cíle vedle zhodnocování arcibiskupského majetku.

Kromě Moravského Berouna chce arcibiskupství v následujících letech zahájit hospodaření také v jiných lokalitách. Celkem v rámci církevních restitucí přebírá zpět více než čtyři tisíce hektarů zemědělské půdy.

Autor: Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskusptví Olomouckého