44 korun za metr čtvereční?

26.11.2013 10:05

Jsou církve zvýhodněny oproti ostatním restituentům, když je jim vyplácena vyšší náhrada za metr čtvereční půdy?

Zákon o půdě z roku 1991 měl odlišnou koncepci a výrazně preferoval naturální vydávání majetku. V případě, že nebylo možné vydat původní nemovitost, byly vydávány náhradní pozemky. Jen ve výjimečných případech (jednalo se o 0,7 procent případů) se nevydávaly náhradní pozemky a místo toho se vyplácela finanční náhrada.

Ocenění podle zákona tedy sloužilo především ke stanovení „hodnoty“ nemovitosti pro případ, že by se vydávala odpovídající náhradní nemovitost. 

V roce 1991, kdy byl zákon o půdě přijímán, neexistoval trh s půdou. Nebylo proto možné pro finanční náhrady použít spravedlivější tržní ceny. Jediné, co bylo použitelné, byly tedy úřední ceny, a to podle tehdy platné vyhlášky Ministerstva financí č. 182/1988 Sb.

Tato vyhláška však už byla před více než 20 lety zrušena. Určit finanční náhradu podle předpisu, který už dávno neplatí (a cen z roku 1988), by bylo zjevně nespravedlivé a bylo by úspěšně napadeno u Ústavního soudu jako výraz libovůle zákonodárce.

(zpracováno podle materiálů Ministerstvo kultury ČR)