Takřka povinná četba (nejen) pro tyto dny

04.12.2013 10:34

V souvislosti s probíhající debatou věnovanou postavení církví ve společnosti, povaze a potřebnosti církevního majetku i snahám o nezávislé fungování, hospodaření a nápravu křivd způsobených věřícím, řádům či náboženským společnostem v nedávné době, se nám jeví jako přínosné upozornit zde na knihu Aleny Ježkové s názvem Tichá srdce. Kláštery a jejich lidé.

Toto pět let vznikající dílo o váze 1,5 kg velmi odlehčeným, leč nezjednodušujícím a nezatíženým způsobem, seznamuje čtenáře s osudy či spiritualitou našich nejznámějších řádů i jejich členů. Autorka zde představuje šedesát klášterů, dále přináší téměř tři desítky rozhovorů s řeholníky a řeholnicemi, kteří nechávají nahlédnout do jejich specifického způsobu života. Vzpomínky některých pamětníků jsou zároveň svědectvím o temných stránkách historie naší země ve 20. století: nacistické koncentráky, komunistické internační tábory, vězeňské pracovní lágry a totalitní společnost, která sledovala, stíhala, věznila a trestala za odlišný světonázor. Text je doplněn působivými černobílými fotografiemi Jiřího Chalupy.

Knihu o 443 stranách vydalo v červnu roku 2013 nakladatelství Práh. Je k dostání u dobrých knihkupců či v e-shopech (např. zde) v již několikátém dotisku.

Více informací lze nalézt na www.alenajezkova.cz/.

Pozn.: Představení některých řádů a řeholních společenství, které jsou činné v naší republice, se do prezentované knihy bohužel nevešlo. O to více potěšující je tedy zpráva, že na podzim roku 2014 se chystá vydání pokračování tohoto veleúspěšného titulu. Dostane se tak např. i na jezuity a další.

(František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)