Nouze, chudoba, bohatství: Refugium neotřele na restituční téma

11.03.2016 11:57

Olomoucké jezuitské nakladatelství Refugium Velehrad-Roma se pustilo, prostředky jemu vlastními, do určité reflexe probíhajícího částečného majetkového vyrovnání, tzv. církevních restitucí. Vydalo sborník prof Pavla Ambroze (ed.) s názvem "Nouze, chudoba, bohatství" a podtitulem : "Výhledy do porestitučního života církví".

Autoři Pavel Jajtner, Pavel Ambroz, Jarmila Bednaříková, Libor Kysučan, Marie Oujezdská, Jiří Hanuš, Lubomír Mlčoch, Tomáš Janotík, Hana Librová, Václav Cílek, Pavel Nováček, Stanislav Balík, Josef Jařab, Dom Samuel a Michal Altrichter se zamýšlejí nad hlavním smyslem navrácení církevního majetku, kterým je svoboda církví odpovědně řídit sebe samy, a různě pracují s tezí o tom, že svědectví, jak svěřené jmění církev spravuje, je součástí věrohodnosti církevního poslání.

Jednotlivé příspěvky známých českých autorů přinášejí podněty z rozmanitých zorných úhlů k utváření spirituality křesťana, která zohledňuje požadavky chudoby v kontextu solidarity s potřebnými a uvědomuje si nezbytnost výchovy k utváření alternativního životního stylu. V moudrosti církve lze najít mnoho užitečného, i to, jak naplnit úkol péče o domov v nelehké roli správce pozemských statků.

Více na https://www.refugium.cz/obchod/produkt/Nouze-chudoba-bohatstvi.html.

(zdroj: Refugium Velehrad-Roma)