Majetkové narovnání a veřejnost

20.05.2013 16:10

Pro širokou veřejnost je zcela zásadní především informace, že majetkové narovnání se nedotkne majetku v soukromém či obecním vlastnictví. Předmětem současné úpravy je pouze majetek v držení tzv. povinných osob dle §4 zákona o majetkovém narovnání, což je na prvním místě stát a jeho organizační složky. Tento majetek stát dlouhodobě spravuje (někdy spíše nespravuje) způsbem, že není plně využit jeho potenciál. Nejsou zohledňovány zájmy místní veřejnosti, tento majetek je jen jednou z položek nekonečného seznamu.

Co majetkové narovnání změní v životě občana ČR, který není členem církve či náboženské společnosti, jichž se majetkové narovnání týka? V konečném důsledku nic. V průběhu mnohaletého procesu církve přebírají svůj majetek, který historicky vlastnily, a použijí ho na financování své činnosti. To, že se jedná o jejich historický majetek, musely a musí církve i náboženské společnosti jednoznačně prokázat.  

Další pro veřejnost významnou informací je, že dle nového zákona již platy duchovních nebudou financovány z veřejných rozpočtů (resp. státní příspěvky na tyto platy se budou postupně snižovat, až po 17 letech od přijetí "restitučního" zákona přestanou být vypláceny úplně). Pokud máte zájem o další informace, najdete je v jednotlivých sekcích tohoto webu (Otázky a odpovědi).

Konečným cílem majetkového narovnání je dosáhnout nezávislosti zapojených církví a náb. společností na státu, Majetek slouží a bude sloužit k zajištění služeb, které Katolická církev poskytuje nejen věřícím, ale široké veřejnosti. Církev nemá být "chudá" či "bohatá". Má mít prostředky dostačující k tomu, aby svou službu poskytovala dobře. To nelze zajistit bez budov, zaměstnanců, vozidel a dalších nástrojů ocenitelných penězi.