Chceme dlouhodobou spolupráci, řekly církve a kraje

16.01.2015 09:27

Stojíme o dlouhodobou spolupráci a svou pozornost budeme zaměřovat na oblast evropských fondů, službu ptřebným i granty. Tak by se daly shrnout závěry včerejšího (15. ledna 2015) setkání představitelů krajů a církví, které hostilo Brno.

Brno: Setkání zástupců ČBK (kardinál Dominik Duka, arcibiskup Jan Graubner a generální sekretář ČBK Tomáš Holub), Ekumenické rady církví (Daniel Fajfr, Petr Grulich) a Asociace krajů ČR (hejtmani v čele s předsedou Asociace Michalem Haškem) bylo zaměřeno na rekapitulaci dosavadní spolupráce a výhledům do budoucnosti v různých oblastech života v ČR.

Účastníci schůzky kvitovali s povděkem, že se kraje a církve v takovém formátu sešly v podstatě poprvé od ustavení krajského uspořádání a deklarovali zájem na dalším pravidelném setkání. K druhému tématu brněnského setkání, tedy budoucí vzájemné spolupráci, předsedové ERC Daniel Fajfr, Asociace krajů Michal Hašek i ČBK kardinál Dominik Duka poznamenali, že budou dále jednat o možnostech spolupráce v oblasti čerpání peněz z dotačních titulů EU, pomoci potřebným a problematiky grantů přidělovaných kraji.

"Jde nám především o to, abychom tady nastavili dlouhodobější model," říká k tomu hostitel setkání Michal Hašek. Důležitost dlouhodobějších forem spolupráce připomněl i kardinál Dominik Duka. "Je to důležité především z pohledu nás jako občanů této země, protože nežijeme jedno volební období, nebo jedno období biskupa, nebo opata. Ale také víme, že teprve dlouhodobý proogram, dlouhodobé úsilí přináší ovoce. To je naše zkušenost," poznamenal předseda ČBK.

"Je zásadní nalézt společnou řeč v prioritách," doplnil k tomu pro ČT další z účastníků jednání, generální sekretář ČBK Tomáš Holub.

Více ke schůzce např. na vlnách Radia Proglas: zpravy.proglas.cz/detail-clanku/cirkve-a-kraje-hledaji-system-dlouhodobe-spoluprace.html nebo v nočním vysílání ČT: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000370115.

(Zdroj: ČTK, Radio Proglas)